Вийшов з друку 2-й том посібника “Медична мікробіологія. Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль”

941

У Всеукраїнському спеціалізованому видавництві «Медицина» вийшов з друку 2-й том посібника “Медична мікробіологія”. Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль”.

Посібник рекомендується студентам, лікарям-інтернам, викладачам медичних закладів вищої освіти, науковцям, фахівцям-практикам у галузі медичної мікробіології.

За редакцією Майкла Р. Барера, Вілла Ірвінга, Ендрю Свонна, Нелюн Перери.

Серед наукових редакторів перекладу співробітники ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України”:

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної імунології та мікробіології Харківської медичної академії післядипломної освіти, професор кафедри молекулярної мікробіології і біотехнології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, директор ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України” Валерій Мінухін;

– доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії нових та маловивчених інфекційних захворювань ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України” Сергій Похил.