Всеукраїнський проект «Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф»

529

 
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН» та Асоціація серцево-судинних хірургів України за сприяння МОЗ України та НАМН України виступають ініціаторами та організаторами Всеукраїнського проекту «Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф».
Цей проект спрямований на дослідження реального стану щодо захворювань системи кровообігу, вирішення низки питань підвищення якості надання медичної допомоги населенню й доступності високоспеціалізованої діагностики та лікування.
Смертність від захворювань серцево-судинної системи в Україні сягає до 66% у загальній структурі причин смертності. Саме зараз проблема може стати ще гострішою, бо одним із найнебезпечніших наслідків нинішньої ситуації в Україні є психологічний стан українців та вірогідний стрибок захворювань, у першу чергу серцево-судинної системи. Впровадження в усіх регіонах (з урахуванням місцевих особливостей) якісної та доступної діагностики, ургентної догоспітальної та госпітальної допомоги є питанням національної значущості.
Створення реальної картини серцево-судинного здоров’я громадян України на основі ретельного вивчення ситуації в усіх куточках країни для подальшого вироблення та впровадження ефективної та рівно доступної системи медичної допомоги
з урахуванням усіх місцевих особливостей — саме це є головною метою першого етапу проекту «Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф».

Завдання проекту «Зупинити епідемію серцевих катастроф»
 Вивчення та аналіз реального стану стосовно серцево-судинних захворювань в Україні, їх діагностики, лікування та профілактики.
У тому числі:
• рівня надання ургентної допомоги хворим у критичному стані (інфаркти міокарда, розшарування аневризми аорти, інфекційний ендокардит вроджені вади серця та ін.) та організації їх транспортування до високоспеціалізованих центрів; наявності можливостей проведення тромболізису, коронарографії та ургентного стентування;
• можливостей оптимального закріплення областей та окремих районів за діючими кардіохірургічними та кардіологічними центрами з метою забезпечення максимально рівного доступу усіх мешканців до якісної і своєчасної допомоги, особливо невідкладної.

 Вивчення та аналіз стану підготовки та удосконалення кваліфікації фахівців, які працюють із хворими, котрі мають серцево-судинні патології. У тому числі:
• сприяння підвищенню рівня кваліфікації кардіологів, педіатрів, терапевтів, лікарів загальної практики, швидкої допомоги та інших фахівців щодо ведення пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діагностики та профілактики серцево-судинних патологій шляхом проведення навчальних заходів як на місцях, так і на базі високоспеціалізованих центрів, надання методичних матеріалів;
• організації на базі медичних вищих навчальних закладів кафедр та проведення тематичних циклів лекцій за дисципліною «Захворювання серцево-судинної системи».

 Популяризація серед населення здорового способу життя та відповідального ставлення до свого здоров’я, підвищення рівня інформованості населення щодо сучасних можливостей діагностики, лікування і профілактики серцево-судинних захворювань та їх доступності для населення.

З метою вирішення цих завдань здійснюються регулярні візити до регіонів (згідно з затвердженим графіком) бригади фахівців НІССХ імені М.М. Амосова та інших високоспеціалізованих закладів на чолі з головним позаштатним спеціалістом МОЗ України за спеціальністю «Хірургія серця і магістральних судин у дорослих» д.мед.н. К.В. Руденком.
Вже відбулися виїзди до Черкаської (3 вересня), Сумської (22–23 жовтня), Житомирської (5 листопада), Полтавської (19–20 листопада, з відвідуванням м. Кременчук), Запорізької (10 грудня), Вінницької (18–19 грудня), з відвідуванням смт Погребище) Дніпропетровської (11-12 лютого) та Тернопільської (25-26 лютого), Волинської (11 березня),  Рівненської (12 березня), Львівської області з відвідування Турківського району (18-20 березня), Хмельницької (26 березня), Одеської (16-17 квітня) та Івано-Франківської (19-20 квітня), Чернівецької (13-14 травня , Чернігівської (19 травня), Миколаївської (4 червня, Херсонської (5 червня), «Кіровоградської (18 червня)областей. Перші виїзні заходи у обласних центрах, спілкування з фахівцями з районів показали доцільність виїздів і до районів та міст. Тому у план візитів до областей включені поїздки до віддалених та найбільш проблемних районів. Так відбулися виїзди до м. Богуслав Київської області (26 грудня) Бориспіль (1 липня) та Новоград-Волинського  Житомирської області (28 січня)  з метою проведення науково-практичних конференцій для лікарів та обстеження пацієнтів цих та прилеглих районів.
З метою розширення можливостей та підвищення ефективності роботи обрано мультидисциплінарний підхід до формування бригади. Так, окрім фахівців НІССХ імені М.М. Амосова, до неї входять фахівці НМАПО імені П.Л. Шупика з проблем інсульту у хворих з кардіальними патологіями, Інституту педіатрії акушерства і гінекології з проблемведення вагітних з хворобами системи кровообігу.

Програма цих візитів передбачає:

 проведення обласної конференції з проблем серцево-судинних захворювань, практичних семінарів та майстер-класів для кардіологів, педіатрів, лікарів загальної практики (терапевтів, сімейних лікарів), швидкої допомоги, інших фахівців;

 обстеження та консультація пацієнтів регіону на базі обласних лікувальних закладів з метою визначення тактики лікування;

 проведення лекцій провідними кардіохірургами та іншими фахівцями для студентів і викладачів медичних вузів;

 проведення прес-конференції для журналістів регіональних ЗМІ за участю фахівців НІССХ імені М.М. Амосова з метою розповсюдження серед населення доступної кваліфікованої інформації щодо сучасних методів діагностики та лікування серцево-судинних захворювань та можливостях їх доступного отримання;

 видання та безкоштовне розповсюдження методичної літератури для лікарів, методичної та популярної літератури для населення з тематики профілактики та діагностики серцево-судинних захворювань, їх лікування та реабілітації.

Практичні кроки підвищення доступності діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.
Перші результати у вивченні ситуації із серцево-судинними захворюваннями в Україні показали, що картина, яка вимальовується на підставі офіційної звітності, вельми далека від реальної. Навіть важко правильно оцінити, який відсоток населення в тій чи іншій області залишається за рамками статистики, за рамками не тільки сучасного, а й взагалі хоч якогось медичного обслуговування — первинної діагностики, направленості на дослідження, адекватного лікування, встановлення реальних причин смерті.
Ставлячи завдання забезпечення максимально рівного доступу до якісної медичної допомоги всіх верств населення, необхідно особливу увагу приділити віддаленим районам та виявити тих, хто дійсно потребує спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги, кваліфікованого ведення у зв’язку з тими чи іншими захворюваннями.
У нинішній ситуації, коли відсутня розвинена система державного медичного страхування, зменшено обсяги державного фінансування галузі охорони здоров’я та знизився рівень життя населення необхідно задіяти принципово інші механізми функціонування охорони здоров’я на місцях. Зокрема, слід активізувати органи місцевого самоврядування щодо залучення підприємств, установ та організацій до вдосконалення рівня медичної допомоги, підвищення відповідальності керівників підприємств за здоров’я своїх працівників та членів їхніх сімей.

Для збільшення ефективності роботи по досягненню головних цілей — підвищення доступності всіх верств населення до спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, поліпшення кількісних і якісних показників у діагностиці та лікуванні серцево-судинних захворювань, зниження рівня інвалідизації та смертності вважаємо доцільним активніше використовувати моделі приватно-державної співпраці.
Проведення вище зазначених заходів, оптимізація медичної логістики, раціональне та ефективне використання медичного обладнання дозволять у короткострокової перспективі зменшити рівень інвалідізації та смертності населення України від серцево-судинних захворювань.

Деякі підсумки першого етапу
 статистична звітність по захворюванням  серцево-судинної системи в Україні не відповідає дійсності;
 у більшості районів не заповнені посади кардіологів та дитячих кардіоревматологів;
 практично відсутні реєстри пацієнтів із серцево-судинними патологіями;
 у районах, віддалених від обласного центру значно гірше ситуація з виявленням серцево-судинних патологій на ранніх стадіях, веденням пацієнтів, наданням невідкладної допомоги, в тому числі при гострому коронарному синдромі у період терапевтичного вікна;
 у багатьох районах не вирішені питання логістичного забезпечення, особливо у гірських районах, де практично відсутні дороги;
 в цілому в Україні недостатній рівень інформованості населення про можливості отримання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги як поблизу місця мешкання, так й у високоспеціалізованих центрах.

Другий етап проекту буде  спрямований на вдосконалення та розвиток допомоги хворим з серцево-судинними патологіями у регіонах, особливо у тих,
що віддалені від обласних центрів.