ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

816

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Мозок та стрес»
Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» та науково-практичне товариство неврологів, психіатрів та наркологів України повідомляють про проведення наукового симпозіуму з міжнародною участю «Мозок та стрес», який відбудеться 1-2 жовтня 2015 р. в  м. Дніпропетровськ  (згідно "Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ і НАМН України, які проводитимуться у 2015 році
в Україні").

Для участі у симпозіумі запрошуються науковці, молоді вчені, лікарі-неврологи, лікарі-психіатри, лікарі-психотерапевти,
лікарі-наркологи, лікарі-психологи, сімейні лікарі, організатори охорони здоров’я, соціальні працівники, представники громадських організацій.
Робочі мови заходу: українська, російська, англійська.

Основні наукові напрямки роботи симпозіуму:
• Неврологічні, психічні та поведінкові хвороби обумовлені стресом (клініка, діагностика, реабілітація, віковий та гендерний аспекти).
• Психологічні та психопатологічні наслідки екстремальних подій (клініка, діагностика, класифікація).
• Роль стресу в розвитку цеброваскулярної патології.
• Реабілітація постраждалих внаслідок екстремальних подій (фармакологічна, психологічна інтервенція, психосоціальні втручання).
• Наркологічні розлади в умовах «гібрідної війни».

Оргкомітет симпозіуму планує видання матеріалів конференції (тез).
Матеріали будуть опубліковані в журналі «Український вісник психоневрології» (3-й випуск 2015 р.).
До розгляду редакційною колегією журналу будуть прийматися роботи, які не публікувалися та не подавалися до друку раніше.
Вимоги до публікації тез: відповідність тематиці конференції, обсяг – 2 (дві) сторінки, з полями: зліва – 2,5 см, справа,
зверху та знизу – по 2 см, шрифт Times New Roman 14, міжрядковий 1,5 інтервал. Структура: УДК, автори, установа,
місто, назва, адреса для листування, текст.
Вартість публікації тез 120 грн., оплату просимо здійснювати поштовим переказом на адресу: 61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46,
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», Серьогіній Вірі Миколаївні.
Тези необхідно надіслати до 25 серпня 2015 року на електронну адресу: omo.inpn@mail.ru
Місце проведення симпозіуму – Культурно-діловий центр «Менора», за адресою:   м. Дніпропетровськ, вул. Шолом-Алейхема, 4/26
Початок роботи – 1 жовтня об 11 годині.
Реєстрація учасників симпозіуму –  1 жовтня з 8-00 в Культурно-діловому центрі «Менора».
Заявку на  участь  у симпозіумі просимо надсилати до  15 вересня 2015 р. на електронну пошту omo.inpn@mail.ru за реєстраційною формою.

  Просимо Вас заздалегідь повідомити про участь у заході.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46,
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України».