Перші 6 успішних автологічних трансплантацій стовбурових гемопоетичних клітин

2649

19.02.2020 року на Засіданні Вченої ради ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» проаналізовано роботу практичних підрозділів Інституту.

Основне досягнення року – це перші 6 успішних автологічних трансплантацій стовбурових гемопоетичних клітин:

 • відпрацьовано методику виділення стовбурових гемопоетичних клітин на автоматичному сепараторі клітин крові;
 • впроваджено методику визначення живучості заморожених стовбурових гемопоетичних клітин (СГК), що дасть змогу більш ефективно проводити подальшу пересадку СГК пацієнтам.

 У регіональному Центрі гемаферезу, разом з працівниками Центру ТСГК проведено:

– 18 колекцій СГК периферичної крові.

У роботу гематологічного відділення впроваджено:

 • моніторинг мінімальної залишкової хвороби у хворих на ХМЛ методом проточної цитометрії;
 • визначення хромосомних аберацій у хворих на гострі мієлоїдні лейкемії вдосконалено діагностику та лікування хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію;
 • проводяться міжнародні клінічні дослідження, завдяки чому хворі з резистентними формами злоякісних гемопатій мають можливість отримувати лікування новими високотехнологічними препаратами таргетної дії (ібрутиніб, даратумумаб, брентуксимаб, пембролізумаб та ін.);

Розширено спектр клініко-діагностичних досліджень:

 • імунофенотипування;
 • цитогенетичний та молекулярно-генетичний моніторинг неоплазій.

У роботу  хірургічного відділення впроваджено:

 • спосіб лапароскопічної діагностики при лімфоїдних неоплазіях;
 • спосіб профілактики післяопераційного панкреатиту під час спленектомії у хворих на ХЛЛ та ВКЛ;
 • Розроблено перелік унікальних медичних послуг, які надаються в Інституті.
 • Завершено ремонт та оснащення бактеріологічної лабораторії.
 • Проводиться аналіз поширеності маркерів ВІЛ-інфекції, гепатитів В і С та сифілісу серед донорів України.
 • Проведено аналіз захворюваності та поширеності хвороб крові, кровотворної та лімфоїдної систем з усіх регіонів України та видано “Показники діяльності гематологічної служби України”, які направлені в МОЗ України, НАМН України, головним спеціалістам Департаментів охорони здоров’я.