Вплив фізичних навантажень на підвищення рівня нейротрофічного фактору у головному мозку

1822

Науковці ДУ “Інститут  неврології, психіатрії та наркології НАМН України” в експерименті на тваринах встановили, що дозовані фізичні навантаження підвищують рівень нейротрофічного фактору (BDNF) у головному мозку.

BDNF – це білок, який стимулює ріст та розвиток нейронів, підвищує кількість синаптичних взаємозв’язків у нейрональних мережах мозку. Найвища концентрація білку міститься у гіпокампі та новій корі – в структурах мозку, що відповідають за когнітивні процеси: прийняття рішень, побудову стратегії поведінки, навчання та пам’ять.

Досліди проводились на лабораторних щурах з порушенням функцій ЦНС внаслідок тривалого, до двох місяців, вживання алкоголю. Застосування дозованих фізичних навантажень (біг щурів у колесі по 30 х протягом семи днів) приводило, за даними нейроетологічних тестів, до підвищення рівня позитивних емоцій, пригнічення тривоги, покращення просторової пам’яті. Імуноферментні дослідження вмісту BDNF в гіпокампі та корі головного мозку виявило їх збільшення на 30 %. Розмір гіпокампу після фізичних навантажень збільшувався у середньому на 14 %, що може бути пов’язано з прискоренням метаболізму та гемодинаміки у цій структурі.

На сьогодні науковці проводять дослідження щодо взаємодії BDNF з нейромедіаторними та нейростероїдними системами головного мозку при дозованих фізичних навантаженнях.