Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України

23843
Керівник: Академік НАМН України, д.м.н, професор Олександр Юрійович Усенко
Сайт: http://www.surgery.org.ua
Контакти: 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30
Телефон: (044) 408-14-33, факс: 408-14-33

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова – визнаний на державному та міжнародному рівні багатопрофільний спеціалізований медичний заклад України, відомий завдяки високому рівню наукової діяльності та лікувальної роботи.

Інститут існує з 1972 року, коли Постановою Ради Міністрів УРСР був заснований Київський НДІ клінічної і експериментальної хірургії МОЗ України. Надалі, у 1993 році, інститут був включений до наукових установ Академії медичних наук України. В 2000 році за рішенням Президії АМНУ реорганізований в Інститут хірургії та трансплантології із створенням відділень трансплантації серця і кардіохірургії, трансплантації і хірургії печінки, та трансплантації нирки. В грудні 2006 року,  постановою Кабінету Міністрів України Інституту було присвоєно ім’я О.О. Шалімова, а в липні 2007 року, указом Президента України, – надано статус національного.

Своїм ім’ям Інститут, зобов’язаний фундатору та першому директору, Олександру Олексійовичу Шалімову, академіку, Герою України, Герою соціалістичної праці, Заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державних премій України та СРСР, признаному ЮНЕСКО Людиною Планети. Під його керівництвом були закладені основи дійсно унікальної наукової установи, сформований колектив ентузіастів, якому вдалося зробити значний внесок у розвиток сучасної хірургії.

З 1988 по 2006 рік інститутом керував учень Шалімова, Валерій Феодосійович Саєнко, чл.-кор. НАН і АМН України, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР, Заслужений діяч науки і техніки України.

З 2007 по 2013 рік Інститут очолював професор Юрій Володимирович Поляченко, а  у 2014 році директором установи став доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, Лауреат Державної премії України, Олександр Юрійович Усенко – також учень академіка Шалімова, який пройшов шлях від рядового лікаря-хірурга до заступника Міністра охорони здоров’я АР Крим та Головного хірурга МОЗ України.

З метою найдальшого підняття рівня та престижу Інституту продовжується реорганізація деяких клінічних та науково-дослідних відділів закладу. Провідні спеціалісти активно впливають на розвиток хірургії та трансплантології в Україні як на медичному, так й на організаційному та юридичному рівнях, зокрема у розробці проектів регламентуючих документів, законів, державних програм  та інших документів для Верховної Ради, Кабінету Міністрів, МОЗ та АМН України.

Високий рівень наукової діяльності в інституті підтримується 24 докторами наук, 55 кандидатами наук, 12 лауреатами Державних премій, 10 заслуженими діячами науки і техніки України, 12 заслуженими лікарями та іншими спеціалістами, складаючи згуртований колектив з 1032 робітників.

На базі Інституту функціонують: Спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностей «хірургія» і «трансплантологія та штучні органи», Президія правління Асоціації хірургів України, Рада міжнародної асоціації ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології України, виконкоми Асоціації трансплантологів та Асоціації судинних хірургів України. Також, в Інституті діє кафедра хірургії та трансплантології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Інститут співпрацює з 28 організаціями різних відомств України та з 17 медичними центрами зарубіжних країн (Росія, Німеччина, Польща, Угорщина, Австрія, Італія, Японія, США).

Основними напрямками наукової діяльності Інституту є розробка нових та вдосконалення існуючих методів діагностики та хірургічного лікування захворювань травного тракту, печінки, жовчовивідних протоків та підшлункової залози, серця, аорти й магістральних судин, патологічних станів, що потребують мікросудинних та пластичних втручань, а також, трансплантація органів і тканин (серця, печінки, нирки, кісті, та ін.). Інститут впроваджує в практику нові методи профілактики та лікування післяопераційних ускладнень, проблем госпітальної інфекції. Вчені інституту займаються розробкою нових імплантатів, шовного матеріалу, альтернативних методів з’єднання біологічних тканин, хірургічних інструментів. Інноваційна діяльність інституту підтверджена наявністю понад 600 наукових розробок, що захищені патентами та впроваджені в практику. Зокрема, вперше в Україні розроблені наступні технології:

– методи хірургічного лікування пацієнтів з захворюваннями підшлункової залози, аорти та її гілок, венозної системи;
– органозберігаючі технології хірургічних втручань у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки;
– методи реплантації ампутованих кінцівок та їх сегментів, аутотрансплантація складних комплексів тканин для лікування вроджених вад та дефектів ділянок тіла;
– методика вільної аутотрансплантації сегменту кишки для заміщення циркулярних дефектів стравоходу;
– нові методи нетрадиційних малотравматичних хірургічних втручань (відеоскопічних, ендоскопічних, ендоваскулярних, під ультразвуковим та рентгенологічним контролем);
– технології профілактики та лікування тромбоемболії легеневої артерії, що відповідають світовим стандартам;
– перші вітчизняні хірургічні матеріали (нитки з запрограмованою дією, судинні стенти, кава-фільтри, сітчасті матеріали), та багато інших.

В клініці Інституту вперше в Україні виконані: трансплантація серця (2001 р.), трансплантація печінки від родинного донора (2001 р.), трансплантація кісті (2004 р.), трансплантація підшлункової залози та нирки від родинного донора (2005р.).

Клінічна діяльність Інституту в повній мірі відповідає вимогам до сучасної хірургії. В Інституті функціонує 11 науково-дослідних клінічних відділів із загальною кількістю 460 лікарняних ліжок та 18 операційних залів. Крім них, структура Інституту включає 8 науково-дослідних, 4 клінічних та інженерно-господарський підрозділи. Щорічно в клінічних підрозділах Інституту виконується понад 7000 складних реконструктивних й високотехнологічних хірургічних втручань, за 35 років їх здійснено понад 240 тисяч.

Щороку в поліклініці Інституту надається консультативно-діагностична допомога 25 тисячам громадян. Крім того, спеціалісти Інституту виконують близько 300 операцій за рік в інших лікувальних закладах країни при екстрених виїздах за завданням відділу екстреної консультативної допомоги МОЗ України.

З 2023 р. має назву ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України».