70-річний ювілей ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України»

2277

Київський науково-дослідний інститут нейрохірургії створений у 1950 році на базі Київського психоневрологічного інституту відповідно до Постанови Ради Народних Комісарів СРСР № 2201 від 31.10.1940 р. «О сети медицинских научно-исследовательских институтов». Ініціатором створення в Україні потужної нейрохірургічної установи у пoвоєнні роки був видатний нейрохірург, учень і послідовник академіка М.Н.Бурденка – професор Олександр Іванович Арутюнов, який згодом став засновником сучасної української нейрохірургічної школи.

Наказом Міністра охорони здоров’я УРСР № 439 від 3 липня 1950 року затверджені структура та штатний розклад Київського науково-дослідного інституту нейрохірургії в кількості 291 одиниці, а 4 серпня 1950 року – Положення про Інститут. Першим пунктом Наказу значиться: реорганізувати Київський науково-дослідний психоневрологічний інститут в Київський науково-дослідний нейрохірургічний інститут, який є правонаступником Київського психоневрологічного інституту. В структурі Інституту були створені відділення нейроонкології, гострої травми центральної і периферичної нервової системи, нервово-судинної патології, відновлювальної нейрохірургії та дитячої нейрохірургії. Із перших днів роботи Інститут став клінічною базою кафедри нейрохірургії Київського інституту удосконалення лікарів.

Впродовж 10 місяців, під час реорганізації психоневрологічного Інституту в нейрохірургічний, його директором залишався Тарасенко П.С., а після завершення процесу прийому-передачі, з 1951 р., директором Інституту став його засновник – професор Арутюнов О.І., який очолював Інститут до 1964 року. Впродовж 30 років (з 1964 р. до 1993 р.) директором Інституту був академік Ромоданов А.П. Після смерті Ромоданова А.П. у 1993 році Інституту присвоєно його ім’я. Впродовж 20 років (з 1993 р. до лютого 2013 р.) Інститут очолював академік НАН та НАМН України Зозуля Ю.П. З лютого 2013 року Інститут, який сьогодні носить назву Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України», очолює екс-віце-президент Всесвітньої Федерації Нейрохірургічних Товариств, академік Всесвітньої академії нейрохірургів, академік НАМН України Педаченко Євгеній Георгійович.

В Інституті в різні роки працювали видатні нейрохірурги: з 1945 р. – Вірозуб І.Д., Ромоданов А.П., Тананайко П.Г., з 1946 р. – Крістер О.А., Файнзільбер Я.І., з 1948 р. – Михайловський В.С., Пельц Б.А., Пронзелев П.О., Сергієнко Т.М., з 1950 р. – Зозуля Ю.П., Педаченко Г.П., з 1952 р. – Бродський Ю.С., з 1953 р. – Пелех Л.Є., Король О.П., з 1954 р. – Лапоногов О.О., з 1959 р. – Бурлуцький О.П., Станіславський В.Г., з 1961 р. – Пацко Я.В., Соснов Ю.Д., з 1965 р. –.Орлов Ю.О.,, з 1967 р. – Трош Р.М., а також неврологи: Дінабург Г.Д., Духін О.Л., Глушкова І.С., Хорець-Бротман М.К., психіатри: Абашев-Константиновський А.Л., Розумовська-Молукало Л.П., Дзевалтовська Г.Г., нейропатоморфологи: Хомінський Б.С., Квітницький-Рижов Ю.М., Бродська І.О., Верхоглядова Т.П., Носов А.Т., Шамаєв М.І., нейрорентгенологи: Подольський Т.Д., Гейнісман Я.І., Панкеєва Л.П., Даниленко Г.С., Сорочинський Ц.М., та інші спеціалісти, що заклали фундамент української нейрохірургічної науки..

Основні напрямки діяльності Інституту – наукова розробка і забезпечення сучасного рівня діагностики і лікування захворювань і ушкоджень центральної і периферичної нервової системи, а саме: вивчення патогенезу, діагностика та лікування травм центральної і периферичної нервової системи та їх наслідків; вивчення  молекулярно-генетичних особливостей, хірургічне та комбіноване лікування пухлин головного мозку, хірургічне лікування ушкоджень хребта, спинного мозку та його корінців; функціональна та відновлювальна нейрохірургія; нейрохірургія дитячого віку; хірургічне лікування судинної патології головного мозку; експериментальні та клінічні проблеми лікування тяжких форм епілепсії, паркінсонізму; лікування невгамовних больових синдромів; вивчення механізмів та ефективності дії стовбурових клітин; нейроімунологія; радіонейрохірургія.

Наукова і практична діяльність співробітників закладу направлена на широке впровадження малоінвазивних технологій, які сприяють зменшенню летальності, травматизації під час хірургічних втручань і  покращенню якості життя хворих. Так, з 1987 р. проводяться дослідження відновних можливостей стовбурових клітин; розроблено, удосконалено мікрохірургічні і ендоваскулярні  технології при судинній патології ЦНС; застосовуються сучасні системи хірургічної навігації при пухлинах головного мозку, які забезпечується системою телемоніторингу; академік НАМН Педаченко Є.Г. став фундатором нового напрямку – амбулаторної нейрохірургії, яка передбачає застосування малоінвазивних технологій у спінальній нейрохірургії. З жовтня 2010 р. активно працює відділ нейрорадіології та радіонейрохірургії, де проводяться радіохірургічні  операції з використанням лінійного прискорювача «Трилоджи».

Проводяться фундаментальні дослідження з нейроімунології, генної терапії, трансфекції генів при демієлінізуючих процесах і травматичних ушкодженнях ЦНС.

Багато досліджень проводиться за типом соціального замовлення – виконувалась Республіканська (164 п) (1978–1990 рр.) програма наукових досліджень по проблемі «Черепно-мозкова травма» (керівники – Ромоданов А.П., Педаченко Г.П). В подальшому (2007–2012 рр.) НАМН та МОЗ України була затверджена Галузева науково-технічна програма «Медична допомога при черепно-мозковій травмі» (керівники – Зозуля Ю.П., Педаченко Є.Г). Останніми роками виконувалась галузева науково-технічна Програма «Медична допомога при черепно-мозковій травмі» НАМН та МОЗ України, Державна цільова програма «Здоров’я нації» та «Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань». Широко впроваджується надання телемедичних консультацій на міжнародному та регіональному рівнях.

Результати цих розробок узагальнені в монографіях і керівництвах: «Черепно-мозговая травма и общесоматическая патология» (1992), «Современные представления о патогенезе закрытой черепно-мозговой травмы» (1996), «Черепно-мозговая травма. Клиническое руководство» (1998, 2001, 2002), «Клиническая эпидемиология черепно-мозговой травмы» (2002), «Черепно-мозговая травма: современные принципы неотложной помощи» (2009), «Политравма» (2012) та ін.

В Інституті створені та працюють наукові школи з нейротравми, нейроонкології, судинної патології головного і спинного мозку, малоінвазивної спінальної нейрохірургії, нейротрансплантації, нейроімунології, які очолюють і розвивають провідні фахівці інституту: академік НАМН Педаченко Є.Г., академік НАН та НАМН Зозуля Ю.П., президент НАМН України, академік НАМН, чл.-кор. НАН Цимбалюк В.І., чл.-кор. НАМН Лісяний М.І.

В структуру Інституту входять клінічні, діагностичні та лабораторно-експериментальні науково-дослідні підрозділи. Клінічну базу Інституту складають 15 профільних відділень на 361 ліжко. Щорічно проводиться біля 6 тисяч операцій найвищого ступеню складності. У поліклінічному відділенні щорічно отримують спеціалізовану консультативну допомогу від 30 до 40 тисяч хворих. Тільки за роки існування установи в складі НАМН прийнято понад 3 млн. 375 тис. пацієнтів, госпіталізовано понад 167 тис. хворих, виконано понад 141 тис. хірургічних втручань. Надано консультативну (3401) та стаціонарну(347) допомогу учасникам АТО-ООС.

Впроваджено у практику охорони здоров’я понад 1342 методи діагностики і лікування.

На сьогоднішній день в Інституті нейрохірургії працюють 1019 працівників. Із них 38 докторів, 86 кандидатів наук, 175 лікарів (з них 148 вищої категорії), 13 професорів, 1 член-кореспондент НАМН, 1 член-кореспондент НАН, 3 академіки НАМН  і 1 академік НАН.

З моменту заснування Інституту працює Вчена рада, а з 1976 р. –  Спеціалізована Вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності «нейрохірургія». За період роботи Спецради захищено 83 докторських та 351 кандидатська дисертація. В інституті підготовлено 61 доктор та 304 кандидати медичних та біологічних наук.

У 1977 р. за великий внесок у розвиток нейрохірургії Київський науково-дослідний інститут нейрохірургії було нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора.

6 лікарів Інституту відзначено почесним званням Заслуженого діяча науки і техніки України, 15 співробітників стали Заслуженими лікарями України, 7 – Заслуженими працівниками охорони здоров’я країни, 12 науковців стали Лауреатами державної премії в галузі науки і техніки. 6 молодих науковців Інституту отримували Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених та 8 осіб – започатковану у 2014 р Інститутом стипендію ім. академіка О.І.Арутюнова.

Міжнародні відзнаки: Велика золота медаль Альберта Швейцера (Всесвітньої медичної академії ім. А.Швейцера), обрання Віце-президентом Всесвітньої Федерації нейрохірургічних товариств – Педаченко Є.Г.; Диплом Почесного професора Інституту нейрохірургії ім. М.Н.Бурденка РАМН – Зозуля Ю.П., Премія ім. А.Везалія Американської асоціації нейрохірургів – Цимбалюк В.І.

За роки існування  опубліковано  7184 статей у наукових фахових виданнях (з них за останні 5 років 45 – за кордоном,  42 у виданнях, що входять до баз Scopus та Web of Science), 192 монографії (три за кордоном), 9 бібліографічних книг, які створені за участю співробітників Інституту. Співробітниками Інституту розроблено 79 методичних рекомендацій,  отримано 647 авторських свідоцтв і патентів, розроблено та зареєстровано 74 нових технології.

Протягом 40 років в Інституті працювало Правління наукового товариства нейрохірургів України. У 1993 році створена Українська Асоціація Нейрохірургів. Інститут нейрохірургії та Українська Асоціація Нейрохірургів є засновниками «Українського нейрохірургічного журналу». Щорічно виходять друком  4 номери Українського нейрохірургічного журналу («Ukrainian Neurosurgical Journal»), який віднесено до категорії «Б». У результаті спільного проекту «Українського нейрохірургічного журналу» і «Journal of Neurosurgery» (США) видаються спільні випуски журналу, присвячені актуальним питанням нейрохірургії

До Інформаційного бюлетеня НАМН України з 2000 року подано та опубліковано 194 нововведення. Проведено 6 з’їздів нейрохірургів та понад 166 наукових форумів, у тому числі з міжнародною участю.

Спільно з іноземними партнерами щорічно реалізується 6-8 перспективних розробок нових методів діагностики й лікування патології нервової системи.

Протягом року Інститут проводить біля 10 міжнародних наукових форумів із залученням провідних закордонних учених.

П’ять  фахівців інституту обрано членами іноземних академій. 64 співробітники Інституту нейрохірургії є членами Європейської Асоціації нейрохірургів та Всесвітньої Федерації нейрохірургів  та інших міжнародних наукових товариств. Біля 70 лікарів протягом року проходять стажування за кордоном і приймають участь у міжнародних конгресах з доповідями.

Інститут, як головний заклад в галузі нейрохірургії, забезпечує роботу Проблемної комісії «Нейрохірургія» МОЗ та НАМН Україні. Протягом багатьох років він здійснює зростаючий обсяг організаційно-методичних заходів, спрямованих на розвиток нейрохірургічної служби і вдосконалення спеціалізованої нейрохірургічної допомоги населенню України. З цією метою співробітниками Інституту за редакцією академіка НАМН Є.Г.Педаченка розроблено стандарти організації медичної допомоги, уніфіковані клінічні настанови і протоколи надання медичної допомоги хворим з нейрохірургічною патологією, індикатори якості наданої допомоги. У 2019 – 2020 рр. Інститутомвиданінавчальніпосібникиізстандартизаціїнейрохірургічноїдопомоги в 4-х частинах.

На базі Інституту працюють кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім..П.Л.Шупика (із 1950 р.) і Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України (із 1986 р.), які проводять підготовку фахівців і наукових кадрів. Підвищення кваліфікації в стінах Інституту нейрохірургії реалізується в межах постійно діючих тематичних курсів стажування і інформації за спеціально складеними учбовими програмами.