Заголовок

582

Уже вчетверте з 16 по 19 квітня 2013 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» гостинно відчиняє свої двері Міжнародний Медичний Форум «Інновації в медицині – здоров’я нації», який з роками набув статусу масштабного комплексного заходу інноваційного спрямування галузі охорони здоров’я України, що об'єднав потужну науково-практичну програму, школи, виставки та спеціалізовані експозиції, створивши інформаційну платформу для обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров'я.

Організатори Форуму – Національна академія медичних наук України, Національна академія наук України, Компанія LMT, за підтримки Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, Міністерства охорони здоров'я України, Державної служби України з лікарських засобів та при сприянні медичних асоціацій і громадських об'єднань, вищих навчальних медичних закладів України, соціальних фондів.

Основна мета Форуму – створення широкої міждисциплінарної платформи для конструктивного діалогу науковців, практикуючих лікарів, спеціалістів, виробників, постачальників та споживачів медичної техніки та послуг, охопивши усі напрямки даної області від теоретичних до практичних аспектів. Для лікарів суміжних спеціальностей – це можливість підвищити рівень кваліфікації, отримати нові знання, обмінятись досвідом, розширити та вдосконалити практичні і теоретичні навики, дізнатись про нові методи і методики у лікуванні, а також ознайомитись з інноваційними технологіями, професійним сучасним обладнанням, новими фармацевтичними препаратами.

Уся науково-практична програма базується на ІІ МІЖНАРОДНОМУ МЕДИЧНОМУ КОНГРЕСІ «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України», який внесений до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичнихконференцій, котрі відбудуться у 2013 році. В програму Конгресу увійшли 60 науково-практичних заходів для лікарів різної спеціалізації: організація та управління охороною здоров'я, лабораторна медицина, медична радіологія, терапія та сімейна медицина, гастроентерологія, онкологія, кардіологія, ендокринологія, урологія і нефрологія, акушерство і гінекологія, хірургія і нейрохірургія, анестезіологія, неврологія, медична та лабораторна генетика, гематологія та трансфузіологія, екстрена медична допомога, травматологія і ортопедія, фізіотерапія і реабілітація, дерматологія і дерматовенерологія, епідеміологія та інфекційні захворювання, отоларингологія, фтизіатрія і пульмонологія, біомедична інженерія, геронтологія, стоматологія, медичний туризм, заходи для спеціалістів фармацевтичного ринку.

Традиційні заходи в рамках Форуму: практична конференція для приватних медичних закладів, спеціальні програми з медичної радіології та лабораторної медицини, науково-практична конференція досягнень в нейрохірургії, заходи по медичній та фізичній реабілітації, заходи для терапевтів та сімейних лікарів, семінари для гастроентерологів та інші. Вперше відбудуться науково-практичні заходи, присвячені актуальним проблемам кардіології. Цього року в рамках спеціального проекту MEDZoom буде проведено Українську лабораторну школу, Школу ультразвукової та функціональної діагностики, Школу екстреної медичної допомоги, Міжнародну школу з реабілітаційної терапії, Українську школу медсестринства.

Науково-практична програма Форуму відбувається за активної участі науково-дослідних установ Національної академії медичних наук України: ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», ДУ «Інститут стоматології НАМН України», ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», ДУ «Інститут урології НАМН України», ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», ДУ «Науковий центр радіаційної медицини НАМН України», ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України», ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України», ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМН України», ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», ДУ «Інститут неврології, психіатрії та нарко-логії НАМН України», ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», ДУ «Інститут нефрології НАМН України», ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України», ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України».

Експозиційна частина Форуму об’єднує Міжнародну виставку охорони здоров'я –MEDICAEXPO та Міжнародну фармацевтичну виставку – PHARMAEXPO.  Свій високий рівень фундаментальних та прикладних досліджень, інноваційні розробки та технології у галузі охорони здоров’я широкому загалу демонструватимуть: ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України», ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечнікова НАМН України», ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії  НАМН України».

Одночасно з Форумом відбудеться Міжнародна виставка медичного туризму, SPA&Wellness учасниками якої є провідні клініки, медичні та реабілітаційні центри, санаторно-курортні заклади, SPA&Wellness курорти Австрії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Туреччини, Фінляндії, Чехії, Польщі, Болгарії, Малайзії, Словаччини, Куби, Швейцарії, Хорватії, Німеччини, Угорщини, Йорданії, України та інші.

Цифри і факти:

·          380 компаній

·          18 країн

·          14 000 спеціалістів

·          60 науково-практичних заходів для лікарів різної спеціалізації

·          500 доповідачів-експертів галузі охорони здоров’я України

·          MEDZoom – спеціальна зона майстер-класів та практичних шкіл