Заголовок

1306

30 липня 2013 року на базі ДУ «ІГМЕ НАМНУ» відбулася зустріч   із японською делегацією Медичного Університету Доккіо, яка прибула на чолі із Президентом (Ректором) університету, професором Норіюкі Інабою (Noriyuki Inaba).
Зустріч відбулася під головуванням заступника директора з наукової роботи ДУ «ІГМЕ НАМНУ», член-кореспондента НАМН України, професора Надії Степанівни Польки та заступника директора ДУ «ІГМЕ НАМНУ» з науково-практичної роботи, професора Олесі Петрівни Гульчій. До складу японської делегації входили фахівці: професор Такеші Фукуда (Takeshi Fukuda) – Віце-президент (Проректор) Медичного Університету Доккіо, професор Йошиказу Міура (Yoshikazu Miura) та доцент Шінзо Кимура (Shinzo Kimura). На зустріч з японськими вченими були запрошені фахівці в галузі радіаційної гігієни, науковці ДУ «ІГМЕ НАМНУ»: професор Корзун Віталій Наумович (завідувач лабораторією спеціальних продуктів та епідеміології харчування), професор Тимченко Ольга Іванівна (завідувач лабораторією генетичної епідеміології), професор Лось Іван Павлович (завідувач відділу радіаційної гігієни), д.біол.н. Павленко Тетяна Олександрівна (завідувач лабораторією природних джерел випромінювання відділу радіаційної гігієни), д.біол.н. Бузинний Михайло Георгійович (завідувач лабораторією радіаційного моніторингу відділу радіаційної гігієни), д.мед.н. Станкевич Валерій Васильович (завідувач лабораторією гігієни грунту та відходів), к.мед.н. Коблянська Алла Володимирівна (завідувач відділом супроводу державних програм та міжнародних зв’язків), к.мед.н. Горваль Алла Костянтинівна – Вчений секретар інституту.
 
Доповідь Президента Національної академії медичних наук України,  Директора ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України» академіка Сердюка А.М. про роль Національної академії медичних наук України у ліквідації медичних наслідків Чорнобильської катастрофи та основним напрямкам досліджень представила професор Гульчій О.П.: у вивченні фізіологічних механізмів здоров’я людини та розвитку патології; розробці нових методів діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених захворювань людини, способах зміцнення здоров’я і продовження тривалості життя; вивченні механізмів і шляхів запобігання негативному впливу на здоров’я факторів навколишнього середовища (в тому числі випромінювання) і професійної небезпеки. Після створення в 1993 році Національна академія медичних наук України відіграє провідну роль у дослідженнях Чорнобильських ефектів: на основі фактичних надається доказова інформація українському уряду і міжнародному співтовариству, розробляються та впроваджуються нові методи діагностики і лікування; тисячам опроміненим було надано кваліфіковану медичну допомогу. Професор Гульчій О.П. представила результати багаторічних наукових досліджень вчених Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України щодо уроків Чорнобильської аварії, з акцентом як на позитивні, так і на негативні уроки катастрофи. Повідомлення викликало значну зацікавленість та жваве обговорення серед присутніх. Кожен із присутніх фахівців Інституту гігієни висловився про наукові напрямки можливої співпраці у майбутньому, особливе значення при цьому приділялось власному досвіду та власним доробкам з питань радіаційного захисту.
 
Під час заходу сторони обмінялись досвідом у подоланні медичних наслідків техногенних катастроф, зокрема, аварій на ЧАЕС та Фукусімі.      Японські науковці подякували українським колегам за надану інформацію та домовились про подальшу співпрацю і обмін досвідом у подоланні медичних наслідків техногенних аварій, які спіткали обидві держави. Співробітники Медичного університету Доккіо відмітили цінність досліджень, проведених в Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва і отримані дані, і  впевнені, що майбутнє співробітництво можливе не тільки про вплив радіації на здоров’я, але і в тому числі загальним медичним та гігієнічних проблем.
 
Було висловлено бажання про підписання угоди про співпрацю та проведення спільних наукових досліджень щодо оцінки впливу радіаційного фактору на здоров’я населення, розробки заходів протирадіаційного захисту та обміну науковою інформацією, створення Японсько-Українського науково-дослідного інституту здоров’я і радіаційного впливу на навколишнє середовище із залученням Медичного університету Доккіо (Японія) та провідних фахових установ НАМН України – ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМНУ», ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМНУ», ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ» та ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМНУ».
 
Довідково:
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМНУ», найбільший науковий і організаційно-методичний центр з питань гігієни навколишнього середовища в Україні, був заснований у 1931 році (в минулому науково-дослідний інститут загальної та комунальної гігієни МОЗ України). З 1990 року інститут очолює заслужений діяч науки і техніки України, академік НАМН України, професор Сердюк Андрій Михайлович.
 
З перших років й упродовж всієї діяльності інститут був тісно пов’язаний з потребами та запитами населення України. Наукові дослідження фахівців інституту спрямовані на встановлення загальних закономірностей зміни фізичних та хімічних факторів навколишнього середовища, їхнього впливу на здоров’я та умови проживання населення, удосконалення методології гігієнічного нормування та розробку науково обґрунтованих гігієнічних рекомендацій оздоровлення довкілля та попередження несприятливих впливів на здоров`я людей.
 
Крім підрозділів, які займаються проблемами гігієни довкілля, в інституті засновані лабораторії, які вивчають проблеми гігієни дітей та підлітків, гігієни харчування, санітарної мікробіології, та інші.
 
Також в інституті на базі лабораторії радіаційної гігієни, яку було засновано у 1958 році (перший керівник – професор І.Є. Мухін), було створено відділ радіаційної гігієни, якій  нині очолює  д.біол.н., професор Лось І.П. До складу відділу радіаційної гігієни увійшли три лабораторії: природних джерел випромінювання (завідувач д.біол.н. Павленко Т.О.), радіаційно-гігієнічних регламентів (завідувач к.біол.н. Шабуніна Н.Д.) та радіаційного моніторингу (завідувач д.біол.н. Бузинний М.Г.), наукові дослідження яких направлено на вивчення радіаційного забруднення навколишнього середовища та несприятливої дії іонізуючого випромінювання на здоров’я людини, розробку та обґрунтування профілактичних і науково-методичних заходів.
 
З перших днів аварії на ЧАЕС фахівці інституту брали участь у ліквідації її наслідків. Набутий досвід дозволив визначити ступінь радіаційного забруднення території України, дози опромінення різних категорій постраждалих, розробити комплекс першочергових профілактичних заходів, а також намітити стратегію майбутніх наукових досліджень.
 
Фахівці інституту мають великий досвід співробітництва з науковими міжнародними установами. Налагоджено співпрацю з  провідними науковими та освітніми установами США, Японії, Німеччини, Франції, Польщі, Угорщини, Чехії, Болгарії, Румунії, Албанії, Швеції, Фінляндії, Республіки Куба, Російської Федерації, Республіки Білорусь та іншими країнами СНД. Активна співпраця також проводиться з міжнародними організаціями – Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Європейським регіональним комітетом ВООЗ, Комітетом стандартів радіаційної безпеки МАГАТЕ.
 
За договорами про творче співробітництво в галузі радіаційної гігієни ДУ «ІГМЕ НАМНУ» співпрацює з наступними Японськими організаціями:
– Університетом м. Нагасакі, Інститутом Атомного бомбардування,
– Міжнародним Центром м. Токіо на базі Японського центру хімічного аналізу (JCAC),
– Японським національним інститутом радіаційного захисту (м. Чіба).
 
Серед питань міжнародного співробітництва основна увага приділялась проведенню спільних японсько-українських наукових досліджень. Протягом 2009-2011 років спільно з Інститутом захворювань атомного бомбардування м. Нагасакі  виконувалась науково-дослідна робота про сприйняття радіаційних ризиків населенням України. Керівниками проекту були –  професор Йошисата Шибата з японської сторони, а від України – академік НАМНУ Сердюк А.М.
 
Фахівці інституту також брали участь у міжнародних проектах разом зі Шведським агентством із радіаційного захисту та Японським національним інститутом радіаційного захисту (м. Чіба).
 
Основною метою діяльності фахівців інституту з питань радіаційної безпеки та протирадіаційного захисту є збереження здоров’я населення в ситуаціях практичної роботи з джерелами іонізуючого випромінювання, аварійного, пролонгованого, медичного та потенційного випромінювання.
 
Вагомий здобуток науковців ДУ «ІГМЕ НАМНУ» – визначення принципів, критеріїв та методів комплексної оцінки шкоди, що завдає здоров’ю населення забруднення довкілля.