Заголовок

906

У складі НАМН в 2012 р. працювали 36 наукових установ, які крім виконання наукових досліджень, надавали висококваліфіковану консультативну і стаціонарну медичну допомогу населенню, а також проводили організаційно-методичну роботу.
Серед наукових установ  НАМН 29  мають клініки, ліжковий фонд яких у 2012 році становив 7662 ліжка, в т.ч. 1125 – для дітей, з них 65 – для новонароджених.     
Сумісна планова потужність поліклінік складала 5366 відвідувань на добу.

В 3 установах (ДУ «Інститут гематології і трансфузіології НАМН», ДУ «Інститут спадкової патології НАМН»  та ДУ «Інститут ядерної медицини та  променевої діагностики НАМН») працювали тільки поліклінічні відділення. В 11 установах функціонували денні стаціонари із загальною кількістю 150 ліжок.

У звітному році в поліклінічних відділеннях наукових установ НАМН  було проконсультовано  71554 пацієнта. Кількість відвідувань в поліклініках становила 1966569.  До поліклінічних відділень звертались пацієнти з усіх областей держави.
           
 

РОЗПОДІЛ ПАЦІЄНТІВ  ПО ОБЛАСТЯМ УКРАЇНИ,
ЯКІ ЗВЕРНУЛИСЬ  ДО ПОЛІКЛІНІЧНИХ ВІДДІЛЕНЬ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАМН

у 2012 р.

Область Кількість пацієнтів
Всього: 715554
Вінницька 5860
Волинська 3510
Дніпропетровська 15185
Донецька 104773
Житомирська 9963
Закарпатська 6383
Запорізька 4000
Івано-Франківська 3534
Київська 45221
Кіровоградська 5522
АР Крим 5390
Луганська 7798
Львівська 17339
Миколаївська 4910
Одеська 46481
Полтавська 8194
Рівненська 4667
Сумська 7183
Тернопільська 3384
Харківська 189222
Херсонська 3547
Хмельницька 5679
Черкаська 7576
Чернівецька 4134
Чернігівська 8542
м. Севастополь 943
м. Київ 183294
інші 3320
 

 
 
 
У стаціонарних відділеннях  було проліковано 161453 хворих ( майже на 4 тис. більше ніж у 2011 р.), з них дітей – 23380, мешканців сільської місцевості – 29399, учасників Великої Вітчизняної війни та військових конфліктів – 1751, постраждалих від аварії на ЧАЕС – 9195. Тематичні хворі склали 82,4 %. По санітарній авіації було госпіталізовано 1491 хворого.

Для удосконалення та наближення  надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню України було розроблено, затверджено Президентом  Національної Академії медичних наук України  і погоджено  Міністром охорони здоров’я Наказ від 16.11.2011 р. № 102 з гарантованими квотами лікування пацієнтів  з усіх регіонів України, відповідно до процентного співвідношення населення, визначенням  порядку госпіталізації хворих до клінік наукових установ НАМН для отримання медичної допомоги за профілем їх діяльності.
За час затвердження Наказу укладено Меморандуми про співпрацю між Національною Академією медичних наук та 22   обласними державними адміністраціями, Київською міською держадміністрацією, МОЗ АР Крим, медичними службами МВС та СБУ.

В рамках зазначеного Наказу планувалось за  рік надати високоспеціалізовану медичну допомогу 44243 хворим за рахунок бюджету НАМН, що складає 30-32% загальної кількості пацієнтів наукових установ НАМН. За звітами наших установ за 2012 р. проліковано 20329 пацієнтів, у т.ч. : 6,5 тис. хворих із серцево-судинною патологією, 3,3 тис. пацієнтів із захворюваннями органів дихання, у т.ч. з туберкульозом легенів, 3,7 тис. хворих з нейрохірургічною патологією, 2,3 – із захворюваннями хребта та суглобів, 3,6 тис. – з порушеннями ендокринної системи, 5,8 тис. – з хворобами вуха, горла та носу тощо.
 
Слід відмітити, що медичну допомогу в наукових установах НАМН отримують, як правило, хворі зі складною патологією. У 2012 р. 84.4 % пролікованих  хворих були віднесені до найвищих  третьої – п’ятої категорій складності, що на 2.5% більше, ніж у 2011 р.. 
 

Категорії складності Кількість хворих %
   I кат. 10334 6.4
   II кат. 14853 9,2
   III кат. 44238 27,4
   IV кат. 54571 33,8
   V кат. 37457 23,5
Всього 161453 100
 

 
Незважаючи на високий відсоток хворих із складною патологією, показники діяльності клінік установ НАМН по багатьом параметрам є кращими, ніж в стаціонарах відповідного профілю: нижча  летальність, менше ускладнень, вищий рівень морфологічного та лабораторного підтвердження діагнозу. Це досягається високим рівнем кваліфікації співробітників та впровадженням в практику новітніх технологій.