Заголовок

458

У хірургічних клініках наукових установ НАМН у 2012 р. було виконано 93520 операції, у т.ч. 10702 операції дітям. 
Найбільше число операцій проведено на органах зору, вуха, горла і носа, сечовивідній системі, травлення та черевної порожнини, серці,  кістково-м’язовій системі, судинах.

Під час оперативних втручань використовувалась найсучасніша техніка. Так, 6497 операцій були здійснені за допомогою ендоскопічної техніки, 5727 – лазерної техніки.

В післяопераційний період померло 568 хворих, що склало 0,6 %. Цей показник протягом останніх років зменшується і, незважаючи на складність оперативних втручань, є нижчим, ніж в інших хірургічних клініках відповідного профілю.

В ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології» у 2012 р. виконано 22 трансплантації: 11 – печінки, 11 – нирки. Всі трансплантації виконані від родинних донорів.

В ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії»  за звітний рік  було зроблено 5535 складних операцій на серці. Післяопераційна  летальність склала 1,7 % (міжнародний  рівень післяопераційної летальності 3,5%-3,7%). Це єдина установа, де проводяться операції на працюючому серці. Інститут має потужний кадровий потенціал. При збільшенні фінансування, покращенні матеріально-технічної бази є можливість збільшити виконання кількість складних операцій на серці.

 В ДУ «Інститут нейрохірургії» виконано 5660 оперативних втручань, в т.ч. при краніобазальних пухлинах, внутрішньочерепних аневризмах, відновні операції на периферичній нервовій системі. Успішно працює відділення радіонейрохірургії.

В  ДУ «Науково-практичний  центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»  була застосована   методика виключення з церебрального кровообігу  артеріовенозних мальформацій (АВМ) головного мозку, що підвищує ефективність лікування за рахунок збільшення на 20% радикальності втручання.

    В ДУ «Інститут урології» було проведено 5824  найскладніших операцій при захворюваннях сечостатевої системи. Застосовується контактна лазерна літотрипсія в сечоводах та нирці, ендоскопічна ліквідація стриктур сечоводу надбаного та вродженого ґенезу, лазерна абляція уретрецеле та пухлин сечового міхура.

В ДУ «Інститут травматології та ортопедії»  розроблено та впроваджено в клінічну практику ряд сучасних розробок, зокрема, новітня нано-технологія виготовлення керамічних головок для ендопротезування кульшового суглобу. Впроваджені ендоскопічні хірургічні втручання  на всіх великих суглобах.

 В ДУ «Інститут отоларингології» було виконано 277 операцій по вживленню кохлеарних імплантатів. Збільшення фінансування Інституту дозволило ліквідувати чергу дітей на операції по вживленню кохлеарних імплантатів та забезпечити їх  нормальний розвиток.

В ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії»  була впроівджена внутрішньоартеріальна хіміоемболізація пухлин різної етіології із застосуванням коаксіальної мікрокатетерної техніки емболізації та черезшкірна транслюмінальна ангіопластика при складних атеросклеротичних ураженнях судин нижніх кінцівок із двох (антеградного та ретроградного) доступів; застосовано  металеві стенти та балони із лікувальним покриттям (Drug-Eluting technology) в лікуванні оклюзійно-стенотичних уражень артерій нижніх кінцівок.

В ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії» впровадження лазерної допплерівської флоуметрії для моніторингу динаміки мікроціркуляції в періоді опікового шоку дозволило знизити кількість ускладнень на 5 %.

В ДУ «Інститут патології хребта та суглобів»  виконуються унікальні операції по лікуванню сколіотичної хвороби,  складному ревізійному ендопротезуванню суглобів, тотальному ендопротезуванню стегнової, плечової, великогомілкової кісток. Більшість із цих методик є оригінальними і були розроблені фахівцями Інституту. На 5 моделей ендопротезів отримано заявки на отримання авторських патентів, на 2 ендопротези отримано патенти та отримано 2 патенти на методики лікування.

Велика увага приділялась використанню сучасної високовартісної діагностичної та лікувальної техніки. В ДУ «Інститут ядерної медицини та  променевої діагностики» за минулий рік обстежено  27364 пацієнта.  В Інституті  працює мультиспіральний (64) комп'ютерний томограф «Light Speed VCT» – General Electric. Цей томограф є найсучаснішим діагностичним приладом який має високу розрізнювальну здатність та високу швидкість сканування.  Аналіз роботи Інституту показав високу ефективність діагностичних обстежень, відсутність розбіжностей в діагностиці.

Слід зазначити,  що діагностична апаратура більшості наукових  установ НАМН, як і в минулих  роках,  працює довше експлуатаційних термінів, потребує постійних контрольних оглядів, профілактики, ремонтів, закупівлі  витратних матеріалів тощо,  понад 40% високовартісного обладнання – технічно та морально застаріле, деяке виробило свій ресурс, хоча знаходиться в робочому стані.

 
                                                                                                                        ХІРУРГІЧНА РОБОТА КЛІНІК НАУКОВИХ УСТАНОВ НАМН у 2012 р.
 

Найменування операцій Установи Число операцій
Всього операцій   93520
  В.т.ч. дітям   10702
Проведено операцій на:. нервовій системі Інститут загальної та невідкладної хірургії, Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут неврології, психіатрії і наркології, Інститут нейрохірургії, Інститут хірургії і трансплантології, НПЦЕНРХ
3755
ендокринній системі Інститут ендокринології та обміну речовин, Інститут загальної та невідкладної хірургії, Інститут медичної радіології, Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут отоларингології, Інститут проблем ендокринної патології, Інститут урології, Інститут хірургії і трансплантології, НЦРМ 3426
 органах зору Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут очних хвороб та тканинної терапії 19218
 органах вуха, горла, носа Інститут медичної радіології, Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут отоларингології, Інститут стоматології, Інститут хірургії і трансплантології, НЦРМ 10837
 органах дихання Інститут загальної та невідкладної хірургії, Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології, Інститут фтизіатрії і пульмонології, Інститут хірургії і трансплантології 1461
 серці Інститут загальної та невідкладної хірургії, Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут хірургії і трансплантології 2536
 судинах Інститут загальної та невідкладної хірургії, Інститут кардіології, Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут нейрохірургії, Інститут патології крові та трансфузійної медицини, Інститут патології хребта та суглобів, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології, Інститут урології, Інститут хірургії і трансплантології, НЦРМ, НПЦЕНРХ, Інститут нефрології 8825
 органах травлення та черевної порожнини Інститут гастроентерології, Інститут загальної та невідкладної хірургії, Інститут медичної радіології, Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут патології крові та трансфузійної медицини, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології, Інститут урології, Інститут фтизіатрії і пульмонології, Інститут хірургії і трансплантології, НЦРМ 7572
 непухлинних захворюваннях прямої кишки Інститут загальної та невідкладної хірургії, Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології, Інститут хірургії і трансплантології 269
 нирках і сечоводах Інститут загальної та невідкладної хірургії, Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут урології, Інститут хірургії і трансплантології, Інститут нефрології 4955
 передміхуровій залозі Інститут загальної та невідкладної хірургії, Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут урології 734
 жіночих статевих органах Інститут загальної та невідкладної хірургії, Інститут медичної радіології, Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології, Інститут проблем ендокринної патології, Інститут урології, Інститут хірургії і трансплантології, НЦРМ 3872
 акушерські операції Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології 1551
 кістково-м’язовій системі Інститут загальної та невідкладної хірургії, Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут нейрохірургії, Інститут патології крові та трансфузійної медицини, Інститут патології хребта та суглобів, Інститут стоматології, Інститут травматології і ортопедії, Інститут хірургії і трансплантології, НПЦЕНРХ 13278
 молочній залозі Інститут загальної та невідкладної хірургії, Інститут медичної радіології, Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут патології крові та трансфузійної медицини, Інститут хірургії і трансплантології, НЦРМ 823
 шкірі та підшкірній клітковині Інститут загальної та невідкладної хірургії, Інститут медичної радіології, Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут патології крові та трансфузійної медицини, Інститут патології хребта та суглобів, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології, Інститут проблем ендокринної патології, Інститут стоматології, Інститут травматології і ортопедії, Інститут фтизіатрії і пульмонології, Інститут хірургії і трансплантології, НЦРМ, Інститут нефрології 2725
 інші Інститут загальної та невідкладної хірургії, Інститут медичної радіології, Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут неврології, психіатрії і наркології, Інститут отоларингології, Інститут патології крові та трансфузійної медицини, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології, Інститут проблем ендокринної патології, Інститут стоматології, Інститут урології, Інститут фтизіатрії і пульмонології, Інститут хірургії і трансплантології, НЦРМ, Інститут нефрології 2116
Операциї з використанням:
Лазерної
Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут нейрохірургії, Інститут отоларингології, Інститут очних хвороб та тканинної терапії
5727
Кріогенної Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут отоларингології, Інститут патології хребта та суглобів 44
Ендоскопічної техніки Інститут гастроентерології, Інститут загальної та невідкладної хірургії, Інститут невідкладної та відновної хірургії, Інститут нейрохірургії, Інститут отоларингології, Інститут патології крові та трансфузійної медицини, Інститут патології хребта та суглобів, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології, Інститут фтизіатрії і пульмонології, Інститут хірургії і трансплантології 6497
Померло прооперованих хворих   568
 

 
Лікувально-організаційне управління НАМН України