Методичні рекомендації «Оцінка канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров’я населення від хімічного забруднення атмосферного повітря»

539

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 жовтня 2023 року № 1811 затверджені Методичні рекомендації «Оцінка канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров’я населення від хімічного забруднення атмосферного повітря».

Зазначені Методичні рекомендації розроблені авторським колективом лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»: д.мед.н., професор Черниченко І.О., д.мед.н. Бабій В.Ф., д.б.н. Литвиченко О.М., к.б.н. Кондратенко О.Є.

Ознайомитись з наказом та затвердженими методичними рекомендаціями можна на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-18102023–1811-pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacij-ocinka-kancerogennogo-ta-nekancerogennogo-riziku-dlja-zdorov%e2%80%99ja-naselennja-vid-himichnogo-zabrudnennja-atmosfernogo-povitrja