Заголовок

809

18-20 вересня 2013року в місті  Києві розпочав роботу XIV Національний конгрес кардіологів України, присвячений 50-річчю Асоціації кардіологів України.

«У 2013 році виповнюється 50 років дня заснування Асоціації кардіологів України. В Україні більше 20 мільйонів хворих на серцево-судинні захворювання, смертність від яких у 3 рази перевищує смертність від раку, туберкульозу, інфекційних захворювань і СНІДУ взятих разом. Щорічно в Україні реєструється біля 50 тисяч нових випадків інфарктів міокарда. Тому боротьба з серцево-судинними захворюваннями залишається одним з найважливіших завдань державної політики у галузі охорони здоров’я. Проводиться подальша активізація та розробка нових заходів, направлених на забезпечення сучасної діагностики та лікування гострого інфаркту міокарда та пов’язанних з ним ускладнень: порушень ритму серця, серцевої недостатності, тощо», сказав директор ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска», академік НАМН України, професор В.М.Коваленко.

Вітаючи учасників конгресу президент НАМН України А.М. Сердюк зазначив: «За роки існування Асоціація об’єднувала видатних вчених – Амосова М.М та Візіра А.Д., Малу Л.Т. та Грицюка О.Й., багатьох інших, знаних не лише в Україні, але й далеко за її межами. З 2000 р. Асоціацію очолює й плідно працює академік НАМН України Володимир Миколайович Коваленко.

Півстоліття існування Асоціації не просто знакова подія. Це величезний пласт  організаційної, методичної та освітньої роботи, копітка праця її членів по вивченню і вирішенню проблем серцево-судинної патології, впровадженням у практику найновітніших наукових досягнень, підвищенням кваліфікації лікарів та пропагандою медичних знань серед співвітчизників.

До позитивних результатів виконання державних програм слід віднести зменшення на 15% кількості мозкових інсультів у людей працездатного віку. Збільшується кількість проведених тромболізисів  та стентувань уражених коронарних артерій хворим з гострим інфарктом міокарду. Безперечний здобуток вітчизняної кардіології й суміжних дисциплін – тенденція до зростання з 2005 року загальної тривалості життя наших співвітчизників в середньому на 2,4 роки, включаючи 2 додаткових роки життя  для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями.

Зрозуміло, що клінічна кардіологія ІІІ тисячоліття вимагає серйозного наукового супроводу та технічного оснащення. Найсучасніші методи діагностики кардіоваскулярної патології, такі як ангіографія різних судинних басейнів, ядерно-магнітно-резонансна та мультиспіральна комп’ютерна томографія, електрофізіологічні методики для обстеження провідної системи серця (цей перелік можна продовжувати до…..) все частіше застосовуються для вирішення завдань повсякденної клінічної практики.

Національна академія медичних наук, яка нещодавно відсвяткувала своє 20-річчя, повною мірою усвідомлює свою відповідальність перед суспільством.

Так Академія разом з МОЗ України та столичною адміністрацією започатковує створення єдиного медичного простору у межах міста Києва для надання високоспеціалізованої ургентної допомоги киянам на гострий коронарний синдром з елевацією сегменту ST та ургентної кардіохірургічної допомоги. 
Вже опрацьовано проект відповідного спільного наказу, затвердження якого дозволить забезпечити чітку роботу швидкої допомоги з установами, що лікують хворих на гострий інфаркт міокарду, гарантувати централізоване державне забезпечення всіх медичних установ в межах столиці медикаментами та розхідними матеріалами згідно національних протоколів та стандартів лікування хворих.
Приємно наголосити, що тематика нашого  Конгресу відображає важливі питання та виклики, котрі постають сьогодні перед українською кардіологією,. До обговорення заплановано широкий спектр наукових і практичних питань щодо інноваційних методів діагностики і лікування серцево-судинних захворювань, фундаментальних досліджень механізмів формування кардіологічної патології, епідеміологічних показників, фармакоекономіки тощо.
20 років тому, у вересні 1993 року, відбулась знакова подія в історії  вітчизняної кардіології, Україна набула членства в Європейському кардіологічному товаристві.  Нині Асоціація кардіологів України відкрита для творчого співробітництва з багатьма міжнародними співтовариствами. Водночас гостями і учасниками наших  наукових форумів завжди були колеги з багатьох країн світу. Тож сьогодні на конгресі ми раді привітати дорогих колег з Росії та Білорусі, США та Великої Британії, Нідерландів та інших країн. Особливо я хотів би подякувати за приїзд випускника Київського медичного університету, Нобелівського лауреата, академіка Євгена Івановича Чазова, який завше з нами і в святкові дні та дні випробувань
 
Програма Конгресу включає пленарні та секційні засідання, лекції відомих фахівців, семінари, симпозіуми, майстер–класи, стендові доповіді, конкурс молодих вчених. Передбачається проведення Українсько – Французького мітингу за участю провідних кардіологів України та Франції. В рамках Конгресу буде організована виставка сучасних лікарських засобів, виробів медичного призначення і спеціалізованих видань. На виставці учасники Конгресу зможуть ознайомитись з останніми досягненнями вітчизняних та зарубіжних компаній.
Основні науково – практичні напрямки Конгресу
·                     гострий інфаркт міокарда та питання реабілітації
·                     атеросклероз та ішемічна хвороба серця
·                     артеріальна гіпертензія
·                     інтервенційна кардіологія
·                     кардіохірургія
·                     некоронарогенні захворювання міокарда
·                     аритмії та раптова серцева смерть
·                     гостра та хронічна серцева недостатність
·                     метаболічний синдром
·                     дитяча кардіологія
·                     профілактична кардіологія
·                     експериментальна кардіологія та фундаментальні дослідження
·                     фармакотерапія
·                     медико-соціальні аспекти кардіології