Заголовок

530

24-25 жовтня 2013 року в м. Харкові пройшла науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків».
На конференції були розглянуті проблеми преморбідних станів у школярів, стан здоров’я та особливості соматостатевого та психічного розвитку дітей шкільного віку та підлітків. Цілий ряд доповідей був присвячений питанням здорового харчування та рухової активності дітей шкільного віку, формування навичок здорового способу життя. Визначено фактори ризику та профілактики виникнення найбільш поширених соматичних захворювань та психічних розладів. Обговорювалось медичне та санітарно-гігієнічне забезпечення учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі, превентивне середовище сучасного навчального закладу. Були запропоновані шляхи розвитку загальноосвітнього навчального закладу зі створення здоров’язбережувального освітнього простору.

На конференції були присутні лікарі й науковці різних спеціальностей та педагоги із 7 областей України, АР Крим, м. Києва, Росії, Лівану. Загалом 207 осіб.

По закінчені конференції учасниками її була обговорена та прийнята резолюція, в якій велику увагу було надано пріоритетним напрямкам досліджень у галузі охорони здоров’я дітей шкільного віку, розробці нормативних документів щодо регламенту умов навчання та харчування школярів. ДУ «ІОЗДП НАМН» та Інституту проблем виховання НАПН України рекомендовано проведення спільних медико-педагогічних досліджень у напрямку здоров’язбережуваль-ного виховання дітей та підлітків у сучасних умовах.

Матеріали конференції були опубліковані у збірнику «Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків». Електронна версія матеріалів конференції та резолюція доступні на офіційному сайті ДУ «ІОЗДП НАМН» http://iozdp.org.ua