Заголовок

684

Про створення робочої групи щодо  затвердження локальних протоколів  з лікування ревматоїдного артриту та ювенільного ревматоїдного артриту на базі установ та закладів НАМН України
ПРЕЗИДІЯ  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ
ПОСТАНОВА (проект)
Про створення робочої групи щодо
затвердження локальних протоколів
з лікування ревматоїдного артриту
та ювенільного ревматоїдного артриту
на базі установ та закладів НАМН України
 
На виконання Плану заходів Національної академії медичних наук України з реалізації Програми лікування хворих на ревматоїдний артрит та ювенільний ревматоїдний артрит біологічними та синтетичними хворобомодифікуючими лікарськими засобами для лікування хворих на ревматоїдний артрит дорослих і підлітків для установ НАМН України, Президія НАМН ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Створити мультидисциплінарну робочу групу з опрацювання локальних протоколів з лікування хворих на ревматоїдний артрит та ювенільний ревматоїдний артрит біологічними та синтетичними хворобомодифікуючими лікарськими засобами на базі клінічних баз наукових установ НАМН України, та затвердити її персональний склад (Додаток 1).
 2. Робочій групі:

2.1. Розробити та затвердити локальний уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги хворим на ревматоїдний артрит та ювенільний ревматоїдний артрит, на основі Проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ревматоїдному артриті".
2.2. Розробити та затвердити критерії включення та виключення пацієнтів з РА та ЮРА в Програму лікування хворих на ревматоїдний артрит та ювенільний ревматоїдний артрит біологічними та синтетичними хворобомодифікуючими лікарськими засобами для лікування хворих на ревматоїдний артрит дорослих і підлітків для установ НАМН України (Додаток 2).
2.3. Розробити та затвердити в наукових установах НАМН України дорожні карти пацієнтів з відповідними додатками на основі Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації "Ревматоїдний артрит", на основі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 вересня 2012 року № 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України".

 1. Проводити моніторинг дотримання в наукових установах НАМН України зазначених локальних протоколів медичної допомоги (дорожніх карт пацієнта) при наданні медичної допомоги хворим на РА та ЮРА.
 2. Лікування хворих на ревматоїдний артрит проводити в клініках наступних Інститутів: ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска НАМН», ДУ «Інституті травматології та ортопедії НАМН», ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН», ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН», ДУ«Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І.Ситенка НАМН», ДУ«Інститут невідкладної та відновної хірургії ім. В.К.Гусака НАМН», ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН».
 3. Проект Постанови та повідомлення про оприлюднення проекту розмістити на сайті НАМН України: www.amnu.gov.ua.
 4. Пропозиції та зауваження надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення в електронному вигляді на адресу: www.stragh@bigmir.net.

 
 
Додаток 1
 
Склад Робочої групи щодо затвердження локальних протоколів з лікування ревматоїдного артриту та ювенільного ревматоїдного артриту на базі установ та закладів НАМН України:
 

 1. Коваленко В.М. – директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, головний  спеціаліст-координатор НАМН України за напрямком  «Терапія», Президент Асоціації ревматологів України, академік НАМН України, д.м.н., проф.;
 2. Шуба Н.М. – професор кафедри терапії та ревматології НМАПО ім.. Шупика, Віце-Президент Асоціації ревматологів України, д.м.н., проф.;
 3. Борткевич О.П. – головний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, головний позаштатний ревматолог НАМН України, д.м.н., проф.;
 4. Проценко Г.О. – провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, відповідальний секретар Асоціації ревматологів України, д.м.н., проф.;
 5. Омельченко Л.І. – заступник директора  ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології»  НАМН України, керівник відділу захворювання сполучної тканини у дітей, д.м.н., проф.;
 6. Герасименко С.І. – заступник директора з науково-лікувальної роботи  ДУ «Інститут травматології та ортопедії» НАМН України, керівник відділу захворювання суглобів у дорослих, д.м.н., проф.;
 7. Полулях М.В. – головний науковий співробітник відділу захворювання суглобів у дорослих ДУ «Інститут травматології та ортопедії» НАМН України, д.м.н., проф.;
 8. Поворознюк В.В. –  керівник відділу фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології ім. академіка Д.Ф.Чеботарьова» НАМН України, д.м.н., проф.;
 9. Гнилорибов А.М. – заступник директора ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії імені Гусака» НАМН України, , д.м.н., проф.;
 10. Корж М.О. – директор ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені Ситенка» НАМН України, , д.м.н., проф.;
 11. Коренєв М.М. – директор ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків» НАМН України, , д.м.н., проф.;
 12. Богмат Л.Ф. – зав.відділом ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків» НАМН України, д.м.н., проф.;
 13. Гарміш О.О. – старший науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України.

 
 
Додаток 2
 
Критерії включення та виключення пацієнтів з РА та ЮРА в Програму лікування хворих на ревматоїдний артрит та ювенільний ревматоїдний артрит біологічними та синтетичними хворобомодифікуючими лікарськими засобами для лікування хворих на ревматоїдний артрит дорослих і підлітків для установ НАМН України:
 
Критерії включення:
 
РА: Відповідно до рекомендацій Європейської Антиревматичної  Ліги (EULAR)  2013 року (Josef S Smolen. Et al. Ann Rheum Dis doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204573,  Oct 2013 , pp 625–639) якщо  у пацієнта з довготривалим  РА зберігається помірна або висока активність захворювання після 3 місяців монотерапії МТ або іншої комбінації синтетичними базисними препаратами, рекомендовано додати до терапії – біологічний агент –  інгібітор ФНП-α (наприклад, адалімумаб або інфліксимаб) у поєднанні з МТ або блокатор ІЛ-6 – тоцилізумаб. Ритуксимаб в якості першої стратегії біологічної терапії може призначатись при наявності заперечень для призначення інших біологічних препаратів, наприклад наявності в анамнезі лімфоми, латентного туберкульозу (ТБ) з протипоказаннями для застосування хіміопрофілактики, проживання в регіоні ендемії ТБ або наявність в анамнезі демієлінізуючого захворювання.
Якщо у пацієнта зберігається помірна або висока активність захворювання   після 6 місяців  лікування  інгібітором ФНП-α або блокатором ІЛ-6 рекомендовано замінити відповідні біологічні агенти на ритуксимаб або на іншого представника групи інгібіторів ФНП-α або  на тоцилізумаб у поєднанні з МТ.
Адалімумаб та тоцилізумаб можуть призначатися як у комбінації з МТ так і у режимі монотерапії.
 
ЮРА: Відповідно до Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги дітям, хворим на ювенільний артрит (Наказ № 832 МОЗ від. 22.10.2012) пацієнтам з поліартикулярною формою ЮРА та пацієнтам з активним сакроілеїтом , які протягом 3 місяців приймали МТ або лефлуномід в максимальних толерантних дозах, і мають помірну або високу активність захворювання рекомендовано призначити інгібітори ФНП-α, до яких відноситься  адалімумаб. Початок лікування блокаторами ФНП-α також рекомендований пацієнтам з даними формами ЮРА, які приймали вищенаведені препарати протягом 6 місяців і мають низьку активність захворювання .
        Пацієнтам з  активними системними проявами  ЮРА, у яких після 2 тижнів лікування НПЗП та системними ГК, та які мають високу активність захворювання з лихоманкою, рекомендовано призначити інгібітор ІЛ- 6 – тоцилізумаб.
        Хворим на системний ЮРА з наявністю активних артритів (без активних системних проявів), які протягом 3 місяців приймали МТ в максимальних толерантних дозах, і мають помірну або високу активність захворювання рекомендовано призначити інгібітор ІЛ- 6 – тоцилізумаб або  інгібітори ФНП-α (адалімумаб).  Якщо пацієнти впродовж 4 місяців приймали інгібітор ІЛ- 6 – тоцилізумаб або  інгібітори ФНП-α (адалімумаб) та мають високу або середню активність захворювання – рекомендована заміна на терапію іншим біологічним агентом відповідно.
 
Критерії виключення:
 
Для РА та ЮРА визначаються протипоказаннями, що зазначені в Інструкціях з застосування відповідних лікарських засобів.
 
 

РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

АДАПТОВАНА КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ
1752 Кб

РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ
ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ),
ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
340 Кб