Заголовок

621

Днями відбулося засідання Комісії з прийняття звітів наукових установ НАМН України.
До складу комісії з прийняття та всебічного аналізу звітів за 2013 рік ввійшли: Перший  віце-президент НАМН  Ю.І.Кундієв ; Віце-президент НАМН В.І.Цимбалюк ; перший заступник голови Наукової ради з клінічної медицини, академік Л.Г.Розенфельд ; начальник науково-координаційного  управління  О.П.Гульчій ; начальник лікувально -організаційного  управління  В.В.Лазоришинець ; начальник відділу кадрів Т.В.Руденко; начальник управління міжнародних наукових зв’язків А.К.Бутенко ;начальник фінансово-економічного управління  Л.Ю.Наумова ; керуючий справами  В.П.Шапаренко ; начальник юридичного відділу Ю.О.Слюсарєва  інші.  Загальний склад комісії –  21 чоловік
.
Звітування відбувалося за попередньо узгодженим графіком впродовж 5 робочих днів. Всього прозвітувало 36 Інститутів. Звіт здавали: заступники директора з наукової роботи,  з лікувальної роботи (головні лікарі) та вчені секретарі.

В доповіді розкривались наступні питання:

  • найважливіші результати виконання НДР;
  • розробка нових технологій та створення інновацій, їх охорона як об‘єктів права інтелектуальної власності та стан впровадження;
  • лікувальна діяльність та організаційно-методична робота;
  • міжнародна діяльність;
  • стан метрологічного забезпечення діяльності установи;
  • зміни кадрового складу та підготовка кадрів вищої кваліфікації;
  • існуючи проблеми, можливі шляхи їх вирішення та перспективи розвитку.

По кожному Інституту відбувалась дискусія та вносились рекомендації. Дискусія завершувалася виступом куратора. Питання допущення Інституту до остаточного Звіту затверджувалось голосуванням.