Заголовок

565

17-21 березня 2014 року відбулися засідання Наукових рад з теоретичної і профілактичної медицини (17-18.03.2014 р.), з клінічної медицини (29-21.03.2014 р.) на яких були обрані директори Державних установ та заслухані звіти про їх діяльність в 2013 році.
За результатами таємного голосування відповідно Статуту НАМН та Положення про порядок обрання Науковими радами НАМН на посаду керівника наукової установи (постанова Президії НАМН від 26.09.2013 р.) Наукові ради обрали:
Директором ДУ „Інституту мікробіології та імунології ім.І.І.Мечникова НАМН – д.м.н., професора Попова Миколу Миколайовича;
Директором ДУ Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського – академіка НАМН Фещенка Юрія Івановича;
Директором ДУ „Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова” – чл.-кор. НАМН Пасєчнікову Наталію Володимирівну;
Директором ДУ „Інституту нефрології”- чл.-кор. НАМН Колесника Миколу Олексійовича;

За  п’ять днів роботи Наукових рад були заслухані і обговорені звіти директорів 36 наукових установ за діяльність у 2013 році.

За звітний період були закінчені 57 фундаментальних та 122 прикладних НДР. В спеціалізованих радах установ було захищено 197 дисертацій – 38 докторські та 159 кандидатських.

Присуджені 2 премії Президента України для молодих вчених, 8 осіб одержали стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

В обговоренні прийняли участь 43 особи.