Інформація про об’єкти державного майна, що пропонуються для безоплатної передачі в системі НАМН України

251

На виконання вимог пункту 4 ПОРЯДКУ списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 зі змінами до безоплатної передачі пропонуються основні засоби ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»:

з/п

Найменування

Рік введення в експлуата-цію

Інвентарний

номер

Первісна вартість

(грн)

Залишкова балансова вартість

1

Інструмент хірургічний електричний

2009

10478325

85 300,00

0,00

Обладнання морально застаріле, фізично зношене і не придатне до подальшої експлуатації.

Пропозиція дійсна протягом 30 робочих днів з дня оприлюднення інформації на сайті НАМН України.