Заголовок

439

23 квітня 2014 року в першій аудиторії санітарно-гігієнічного корпусу, яка носить ім’я видатного хірурга Миколи Амосова, відбулися ювілейні десяті читання імені академіка Е.Г. Гончарука, присвячені сучасним проблемам профілактичної медицини. 
 
Вшанувати пам'ять колишнього ректора, який майже 20 років очолював столичний медичний ВУЗ, прийшли друзі, колеги, співробітники та учні. «Серед когорти відомих вчених, що прославили Національний медичний університет є ім’я академіка Е.Г. Гончарука, – сказала у вступному слові в.о. ректора, член-кореспондент НАМН України, професор К.М. Амосова. Вона наголосила на тому, що творчий шлях Евгена Гнатовича є прикладом для нинішнього покоління медиків, а самі читання пропагандою кращих здобутків учених НМУ.
 
У своїх промовах президент НАМН України, директор ДУ «Інституту гігієни та медичної екології імені О.М. Марзеєва НАМН України А.М. Сердюк та віце-президент НАМН України, директор інституту медицини праці Ю.І. Кундієв акцентували увагу на тому, що кращою пам’яттю про Е.Г. Гончарука є практична реалізація його ідеї профілактичної медицини як найгуманнішої в охороні здоров’я, оскільки вона служить попередженню хвороб та покращення стану довкілля. Ще одним кроком до увічнення пам’яті про нього, вважають вони, є відновлення демократичних засад в нашому університеті. Це сприяє порозумінню між педагогами та студентами, є виміром людяності та взаємоповаги.
 
Завідуючий кафедрою гігієни та екології, директор інституту гігієни та екології НМУ член-кореспондент НАМН України В.Г. Бардов презентував нову книгу – третю із серії про життя і творчість академіка Е.Г. Гончарука.
 
На читаннях  своїми особистими спогадами про відомого вченого-гігієніста поділилися академік НАМН України, член-кореспондент НАН України І.М. Трахтенберг, завідуючий кафедрою фармакології професор І.С. Чекман, завідуючий кафедрою комунальної гігієни та екології людини з секції гігієни дітей та підлітків, професор С.І. Гаркавий.
 
На завершення зі словами подяки до присутніх звернулася доцент кафедри гігієни праці Г.О. Гончарук. Дружина академіка Евгена Гнатовича Гончарука висловила сподівання, що ці читання і в майбутньому будуть невід’ємною частиною наукового, навчального та виховного процесу в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.
 
http://www.nmu.edu.ua/news-open.php?id_news=1993