Заголовок

394

15 травня 2014 року на базі ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» (м.Харків) відбудеться науково-практична конференція молодих вчених з участю міжнародних спеціалістів, присвячена дню Науки в Україні.
У рамках конференції буде проводитися симпозіум «Від харчування до здорового способу життя: погляд молодих вчених», присвячений 169-річчю з дня народження Мечнікова І.І.
До участі в роботі конференції та симпозіумі запрошуються дипломовані молоді вчені та спеціалісти у віці до 35 років, які беруть активну участь у фундаментальних та прикладних дослідженнях у різних галузях сучасної медицини: терапія, акушерство та гінекологія, хірургія, онкологія, онкогінекологія, медична радіологія, неврологія та психіатрія, дерматовенерологія, ортопедія та травматологія, педіатрія, інфекційні хвороби та мікробіологія, ендокринологія, отоларингологія, стоматологія, клінічна фармакологія та фармакотерапія, патофізіологія, патоморфологія.

Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації за № 709 від 11 жовтня 2013 р. та включена в „Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2014 році”, Укрмедпатентінформу та НАМН України. Згідно Наказу МОЗ України, НАМН України № 450/42 від 07.07.2006 дане запрошення є підставою для відрядження.

Форми участі в конференції: усна доповідь і публікація тез, стендова доповідь і публікація тез, публікація тез. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 28 квітня 2014 р. надіслати заявку за запропонованою реєстраційною формою та текст тез для публікації в матеріалах конференції електронною поштою на адресу: molodi.vcheni@yandex.ua. Після відправлення матеріалів необхідно обов’язково пересвідчитися в отриманні Вашого повідомлення.

Участь у конференції та видання матеріалів доповідей є безкоштовними.