Заголовок

538

Реформування та розбудова охорони здоров'я неможлива без розвитку медичної науки, досягнення якої визначають шлях у майбутнє медичної сфери, забезпечують благополуччя людства. На цьому наголосила Міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова, виступаючи на урочистостях, присвячених 20-річчю Національної академії медичних наук України.

 

"Фундаментальні дослідження у сфері медицини та біології є тим науковим інкубатором, з якого з'являються новітні технології діагностики та лікування хвороб", – зазначила керівник МОЗ.

Вона акцентувала увагу на тому, що перші роки ХXI сторіччя характеризуються інтенсивним розвитком молекулярної біології, генної інженерії, біотехнології. У сфері медичної науки ці напрями об'єднуються, взаємодоповнюють один одного, що забезпечує отримання нових знань про людський організм та сприяє знаходженню нових форм і методів лікування та подовження життя людини. У зв'язку з цим, підкреслила Раїса Богатирьова, розвиток доказової медицини стає одним з найважливіших і найперспективніших напрямів як світової, так і вітчизняної медичної науки.

"Наші кардіохірурги, кардіологи, онкологи, офтальмологи та нейрохірурги здійснюють унікальні операції на рівні світових стандартів. До нас їдуть на лікування хворі з багатьох країн світу", – підкреслила Міністр. Понад 20 тисяч іноземних студентів та аспірантів з 128 країн сьогодні оволодівають медичною наукою в Україні. Усе це, на переконання Раїси Богатирьової, є свідченням визначального місця нашої країни у світовому науковому просторі.

Міністерство охорони здоров'я України завжди розглядало Національну академію медичних наук у якості наукового центру галузі та усіляко сприяло її розвитку та інтеграції медичної науки у практичну медицину, зауважила Міністр. "І нині на переломному етапі реформування галузі у відповідності до завдань Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", ми бачимо у академічному кадровому та науковому потенціалі потужного партнера, з яким розділяємо і успіхи, і проблеми розбудови медичної сфери", – звернулася вона до науковців, зазначивши, що у наукових та освітніх установах МОЗ України працюють 72 дійсних членів та членів-кореспондентів НАМН України.

Окреслюючи перспективи взаємодії медичної науки з практичною медициною, Раїса Богатирьова заявила: "Ми очікуємо від академічної спільноти активної участі у реформі, подальших розробок новітніх лікувально-діагностичних технологій, сучасних стандартів надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню, гармонізації засад громадського здоров'я із законодавством ЄС, підготовки молодої генерації науковців, достойних імен Мечнікова, Скліфосовського, Ваксмана, Вернадського, Богомольця та інших видатних діячів вітчизняної науки, які прославили нашу країну".

Прес-служба МОЗ України