Засідання Президії НАМН України

528

2 квітня   2015 р. у приміщенні Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України відбулося засідання Президії НАМН України.

Порядок денний засідання передбачав розгляд наступних питань:

1. Про завдання і напрями діяльності комісії з нормативної та законодавчої бази регулювання клінічних випробувань та функціонування банку даних закінчених прикладних наукових розробок в галузі фармації та медичної техніки.   Доповідач -професор Морозов А.М.

2. Про  стан   надання  медичної  допомоги  в  установах НАМН постраждалим в зоні  АТО. Доповідач – віце-президент НАМН  академік Цимбалюк В.І.

 3. Про створення комісії з реформування Національної академії медичних наук України відповідно до сучасних вимог.  Доповідач – президент НАМН академік Сердюк А.М.

 4. Про підготовку до проведення загальних зборів НАМН. Доповідач –  президент НАМН академік Сердюк А.М.

5. Про затвердження плану прийому до докторантури, аспірантури та клінічної ординатури в наукових установах НАМН на 2015 рік.  Доповідач –  головний учений секретар чл.-кор. НАМН Міхньов В.А.

Заслухавши доповідь професора Морозова А.М., Президія Національної академії медичних наук постановила затвердити положення  про комісію з питань координації та нормативно – правового забезпечення клінічних випробувань, а також план роботи комісії на 2015 рік та форму надання інформації до банку даних закінчених прикладних наукових розробок в галузі фармації та медичної техніки.