Зміни до Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення

344

Наказом МОЗ України від 13.01.2023 № 77  затверджено зміни до Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.01.2023 за № 181/39237

При розробці змін до Гігієнічних нормативів було використано матеріали наукового колективу лабораторії гігієни природних, питних вод ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ», а саме обґрунтування ГДК полiгексаметиленгуанiдину гідрохлориду, на базі яких було захищено докторську дисертацію.

Ознайомитись із документом можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0181-23#Text

Інформація надана ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ».