60-річний ювілей ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

2140

7 червня 2020 р. виповнилось 60 років з дня створення Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України».

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка організований Наказом Міністра охорони здоров’я УРСР за № 420 від 5 липня 1960 р. на виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 7 червня 1960 р. з метою розробки наукових проблем із запобігання та зниження захворюваності населення на хвороби вуха, горла та носа, надання практичної допомоги оториноларингологічним закладам і підготовки кадрів кваліфікованих лікарів-оториноларингологів.

Ініціатором та засновником Інституту був доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою оториноларингології Київського інституту удосконалення лікарів Олексій Сидорович Коломійченко (1898-1974 рр.) – талановитий вчений, чудовий організатор, мудрий керівник, якого і було призначено першим директором Інституту.

О.С. Коломійченко створив школу видатних вчених та висококваліфікованих отоларингологів. Більшість з них, продовжуючи справу свого вчителя, стали керівниками кафедр медичних вузів та закладів післядипломної освіти, а також лабораторій і відділів інституту.

На сьогодні Інститут отоларингології – це провідна установа України, яка забезпечує найвищий рівень високоспеціалізованої допомоги хворим з оториноларингологічною патологією (в багатьох випадках – це «остання інстанція»). Це єдиний в Україні заклад, що лікує пацієнтів з усіма видами оториноларингологічних захворювань. Щорічно в Інституті виконується більш ніж 10 000 хірургічних втручань у дітей та дорослих з найбільш складною ЛОР-патологією, в тому числі у онкологічних хворих, дітей з глухотою, учасників АТО. За роки незалежності України жоден хворий з ЛОР-патологією не був направлений на лікування за кордон.

Всесвітня відомість ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», його значущість для світової та вітчизняної оториноларингології обумовлена низкою відкриттів та нових методів лікування, вперше в світі розроблених та впроваджених в установі.
Наукові дослідження, що проводяться в інституті, відповідають рівню сучасних світових досягнень оториноларингології. Свідченням цього є одержані співробітниками 2 Державні премії УРСР та 2 Державні премії України в галузі науки та техніки (в 2012 р. – за розробку та впровадження в клінічну практику вітчизняних алергенів; в 2015 р. – за цикл робіт, в яких отримано низку фундаментальних результатів щодо впливу високочастотного струму та лазерного випромінювання на організм людини); 2 Премії імені О.В. Палладіна, відзнаки Президента України «За заслуги», Почесні грамоти Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.
Інститут отоларингології – це всесвітньо відомий науковий заклад, в якому виконуються наукові дослідження в рамках спільних міжнародних проектів з науковими і медичними установами Європи та Америки.
Співробітники Інституту є членами Європейської Федерації оториноларингологів; Європейського ринологічного товариства; Європейського респіраторного товариства; Європейської асоціації астми та алергії, Французького товариства практичної отології; Міжнародного Інституту імені Ж. Портманна; Міжнародної Академії оториноларингології – хірургії голови та шиї; CORLAS – міжнародної колегії оториноларингології; Європейської академії оториноларингології та отоневрології; Європейської асоціації целіакії; Європейської асоціації з питань діагностики та лікування пацієнтів зі спадковим ангіоневротичним набряком.
Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України як головна наукова установа з проблеми «Оториноларингологія» проводить велику і вкрай важливу роботу по поліпшенню організації оториноларингології служби в Україні.

Щорічно в Інституті проводяться курси інформації та стажування за найрізноманітнішими напрямками оториноларингології: мікрохірургії вуха і отонейрохірургії; слухопротезування і реабілітації хворих після кохлеарної імплантації; аудіометрії; дитячої ЛОР-патології; функціональної ендоскопічної хірургії носа, навколоносових пазух і гортані; пластичної хірургії обличчя; фоніатрії; скринінгу алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів…

На сьогодні в Інституті отоларингології працює великий і згуртований колектив Інституту (біля 500 співробітників), який розв’язує складні наукові й практичні питання оториноларингології. Серед співробітників інституту – академік НАМН України, 18 докторів наук, 8 професорів, 35 кандидатів медичних наук.

Вітаємо всіх співробітників Інституту та всіх оториноларингологів України з цією знаменною датою!