Актуальні проблеми профілактичної медицини та медичної екології

103

22–23 травня 2024 року на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького відбулася науково-практична конференція «Актуальні проблеми профілактичної медицини та медичної екології».

Співробітниками ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України» підготовлена стаття, яка увійшла до збірки матеріалів конференції:

«Наукові розробки ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» щодо профілактики негативного впливу наслідків надзвичайних ситуацій в Україні» / автори: Полька Н. С., Рудницька О. П. Мельченко Ю. В., Лейких С. В., Новохацька С. М.

Джерело інформації: ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

https://health.gov.ua/events/main-events-of-the-institute-2024/22-23-05-2024-scientific-and-practical-conference-actual-problems-of-preventive-medicine-and-medical-ecology/