«Актуальні питання радіаційної онкології в Україні»

1455

Затверджено та внесено в реєстр заходів МОЗ та НАМН України № 161 від 28 січня 2016 р.
30 червня – 1 липня 2016 р. у м. Ужгороды відбудеться науково-практична конференція УТРО за участю міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні».

Регламент:

  • Лекція — до 30 хв.
  • Доповідь — до 15 хв.

Під час проведення конференції буде працювати виставка провідних виробників лікарських препаратів і медичних приладів.

Стосовно питань організації та розміщення звертатися:

  • Національний інститут раку МОЗ України, вул. Ломоносова, 33/43, Київ, 03022, тел.: +38 (044) 259 01 95. Відповідальна особа – проф. Іванкова Валентина Степанівна, конт. тел. +38 (050) 958-33-43, e-mail: valentina_ivankova@ukr.net.
  • Науково-організаційний відділ ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, тел. (057) 704-10-62, e.mail imr_omo@mail.ru — Кулініч Галина Василівна
  • Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер (ЗОКОД), вул. Бродлаковича, м. Ужгород, 88014, тел. +38(0312) 61-70-36, Головний лікар ЗОКОД, професор Русин Андрій Васильович. Конт. тел. + 38 (099) 729-27-04 – зав. відділення променевої терапії, блоку закритих джерел випромінювання ЗОКОД Федурця Ярина Юріївна, e-mail: yarina_fedurcya@mail.ru.

Місце проведення — Готель Прага, 88000, Україна, м.Ужгород, вул. Верховинська, 38, тел.: +38 (0312) 64 07 64

Рецепція: +38 (0312) 64 07 64, моб. тел. +38 (066) 005 777 5

E-mailreservation@hotel-praha.com.ua

Web: http://www.hotel-praha.com.ua/

Порядок роботи Науково-практичної конференції УТРО за участю міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні»:

29 червня – заїзд учасників.

30 червня

8.00–9.00          Реєстрація учасників конференції у вестибюлі готелю Прага

9.00                     Урочисте відкриття конференції (Зал № 1).

9.30–13.00        Засідання 1 (Зал № 1). Технічне переоснащення радіоонкологічних закладів України. Забезпечення якості променевої терапії онкологічних захворювань різних локалізацій.

11.00-11.30         Кава-брейк

13.00–14.00       Перерва

14.00–17.30      Засідання 2 (Зал № 1). Променева терапія та діагностика в онкології. Застосування сучасних інноваційних технологій променевої терапії як самостійного методу лікування і як складової комбінованої та комплексної терапії.

16.00-16.30       Кава-брейк

10.00–17.00      Семінар медичних фізиків (Зал № 2)

11.00–13.00      Перерва

14.45–15.15      Кава-брейк

19.00                   Товариська вечеря

01 липня

10.00–14.30      Засідання 3 (Зал №1). Профілактика, діагностика і лікування ускладнень променевого та комбінованого лікування. Терапія супроводу в радіоонкології.

11.45-12.15              Кава-брейк

14.30–15.30 — Ухвалення резолюції конференції (Зал № 1)

             Закриття конференції

10.00–12.30      Семінар медичних фізиків (Зал № 2)

11.00–11.30      Кава-брейк

Від’їзд            1 липня

30 червня

9.00 — Урочисте відкриття конференції

9.30–13.00  Засідання 1 (Зал № 1). Технічне переоснащення радіоонкологічних закладів України. Забезпечення якості променевої терапії онкологічних захворювань різних локалізацій.
Головуючі: Мишковська А.А., проф. Іванкова В.С., д.м.н. Петриченко О.О., чл.-кор. НАМН України, проф. Пилипенко М.І., проф. Русин А.В.

1.     Сьогодення променевої терапії у світі: дорожня карта Україні (член-кор. НАМН України, проф. Пилипенко М.І., Стадник Л.Л., Харків).

2.     Новітні технології променевого лікування в радіаційній онкології (Іванкова В.С., Київ).

3.     Синхронизированная по дыханию лучевая терапия у пациенток с левосторонней локализацией рака молочной железы (Зверева Е.Л., Минск, Беларусь).

4.     SBRT – новые возможности лучевой терапии» (Семковский С.К., Минск, Беларусь).

11.00-11.30 Кава-брейк

5.     Стандартне обладнання фірми Canberra Packard (США) для променевої терапії (Самочерних С., Київ).

6.     Особенности поставок источников ионизирующего излучения, перезарядок и технического обслуживания гамма-терапевтических аппаратов в современных условиях (Шевцов О.О., Киев).

7.     Перспективи розвитку радіотерапевтичної служби України за кризових економічних умов (Старенький В.П., Стадник Л.Л., Авер’янова Л.О., Харків).

8.     Стан радіотерапевтичного оснащення диспансерів за статистичними даними МОЗ України (Солодянникова О.І., Київ).

9.     Image gaited radiotherapy (IGRT) – clinical experience in Latvian Oncology Center (Лучевая терапия с визуальным контролем — клиническое применение в онкологическом центре Латвии, Varian Medical Systems (США), Santa Maksimova, Рига, Латвия).

10.  Суммарные дозы темозоломида и факторы прогноза результатов лечения при глиобластоме (Синайко В.В., Жаврид Э.А., Демешко П.Д., Артемова Н.А., Новосельская О.А., Яковенко А.А., Мельник А.П., Мармыш А.В., агрогородок Лесной, Беларусь).

Обговорення доповідей

13.00–14.00             Обідня перерва

30 червня

14.00–17.30         Засідання 2 (Зал № 1)

Променева терапія та діагностика в онкології.

Застосування сучасних інноваційних технологій променевої терапії як самостійного методу лікування і як складової комбінованої та комплексної терапії

Головуючі: проф. Красносельський М.В., проф. Сухіна О.М., проф. Солодянникова О.І., проф. Мечев Д.С.

11.  Influence of patient positioning precision on stereotactic radiotherapy treatment planning. (Влияние позиционирования пациента на планирование стереотаксического облучения, Varian Medical Systems (США), Galina Boka, Рига, Латвия). 

12.  Планирование HDR брахитерапии (Пышняк В., Беларусь).

13.  Возможности лучевой терапии в комплексном лечении сарком матки (Сухина Е.Н., Харьков).

14.  Результати сучасної поєднаної променевої терапії раку шийки матки при використанні хіміорадіомодифікуючих засобів (Іванкова В.С., Барановська Л.М., Хруленко Т.В., Отрощенко І.П., Київ).

15.  Променева терапія хворих на пухлини верхніх дихальних шляхів (Іванкова В.С., Скоморохова Т.В., Столярова О.Ю., Палій М.І., Макаренко А.А., Магдич І.П., Київ).

16.  Досвід проведення брахітерапії в лікуванні пухлин шкіри і м’яких тканин голови та шиї в Київському обласному онкологічному диспансері (клінічні приклади, майстер-клас) (Ремінник О.І., Мечев Д.С., Романенко Л.В., Романенко С.С., Васькевич О.П., Київ).

17.  Аналіз гістограм «доза – об’єм» при плануванні конформної променевої терапії у хворих на рак голови та шиї (Старенький В.П., Артюх С.В., Білозор Н.В., Карвасарська В.В., Тешнер С.М., Харків).

18.  Променева терапія в комплексному лікуванні злоякісних пухлин головного мозку у дітей (Мечев Д.С., Івчук В.П., Соколовська М.В., Єфремова Н.А., Говорух Т.М., Київ).

19.  Оцінка ефективності хіміорадіотерапії за даними ДНК-проточної цитометрії при поширених карциномах шийки матки (Іванкова В.С., Нестеренко Т.М., Барановська Л.М., Хруленко Т.В., Отрощенко І.П., Магдич І.П., Київ).

1600-1630 Кава-брейк

20.  Оцінка комбінованого лікування одиночних метастазів в головний мозок при недрібноклітинному раку легені (Карвасарська В.В., Старенький В.П., Сухіна О.М., Свинаренко А.В., Білозор Н.В., Грищенко Т.П., Грановська Г.І. , Харків).

21.  Оптимізація комплексного лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози (Іванкова О.М., Іванкова В.С., Столярова О.Ю., Київ).

22.  Досвід роботи ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» та розробка протоколів з надання медичної допомоги хворим із місцевими променевими ушкодженнями (Красносельський М.В., Кулініч Г.В., Харків).

23.  Аналіз реакції легеневої тканини при конформній променевій терапії у хворих на недрібноклітинний рак легені (Карвасарська В.В., Кулініч Г.В., Білозор Н.В., Старенький В.П., Артюх С.В., Харків).

24.  Первые результаты в определении роли магнитно-резонансной маммографии с динамическим контрастированием до и после липофилинга (Дубровская Н.С., Чернова  О.Н., Важенин А.В., Васильев В.С., Челябинск, Россия).

25.  Заходи підвищення якості життя хворих на місцево-поширені форми раку шийки матки при консервативній хіміорадіотерапії за рахунок профілактики пізніх післяпроменевих ускладнень (Іванкова В.С., Нестеренк Т.М., Барановська Л.М., Хруленко  Т.В., Перепечкіна В.Т., Гореліна Г.Л., Приказюк Г.А., Київ).

26.  Особенности метаболизма злокачественных новообразований органа зрения различной локализации при позитронно-эмиссионной томографии (Важенина Д.А., Афанасьева Н.Г., Челябинск, Россия).

27.  Первый опыт применения метода эндоскопической ультрасоногорафии в диагностике опухолевого тромбоза почечной вены и нижней полой вены при раке почки (Решетова Т.А., Важенин А.В., Чернова О.Н., Карнаух П.А., Кулаев К.И., Челябинск, Россия).

28.  Влияние тканевой неоднородности опухоли на качество планирования лучевой терапии (Хворостенко М.И., Кихтенко И.Н., Хворостенко Ю.М., Днепропетровск).

Обговорення доповідей. Дискусія 

30 червня

10.00-17.00          Семінар для медичних фізиків (Зал № 2)

10.00 –10.15       Привітання (Intro)

10.15–11.00        Улучшение контроля качества и системы безопасности в современной лучевой терапии (Improvement of quality and security system during high tech radiation therapy performance (лектор от компании Varian Medical Systems (США) Галина Бока, Рига, Латвия).

11.00–13.00         Перерва, обід

13.00–14.00         Практические занятия с лектором от компании VarianMedicalSystems (США) Санта Максимова, Рига, Латвия (Practical training, Santa Maksimova).

14.45–15.15          Кава-брейк.

15.15–17.00          Практические занятия с лектором от компании VarianMedicalSystems (США) Галина Бока, Рига, Латвия (Practical training, Galina Boka).

1 липня

10.00–15.30      Засідання 3 (Зал № 1) Профілактика, діагностика і лікування ускладнень променевого та комбінованого лікування. Терапія супроводу в радіоонкології
Головуючі: проф. Іванкова В.С., проф. Хворостенко М.І., д.м.н. Старенький В.П., д.м.н. Свинаренко А.В.

1.     Уведення у клінічну практику мультипелюсткового коліматора «CobraLeaf» на прикладі кобальтового радіотерапевтичного комплексу «Терагам К-01» (Соловйов О.Л., Миколаїв).

2.     Результаты лечения опухолей головы и шеи с применением конформной хрономодулированной лучевой терапии в режиме гипофракционирования (Тешнер С.М., Артюх С.В., Сухина Е.Н., Старенький В.П., Свинаренко А.В., Харьков).

3.     Реалізація променевої терапії під контролем зображення при лікуванні пацієнтів хворих на рак передміхурової залози (Удатова Т. В., Сафронов  О.В., Кметюк Я.В., Курило Г.О., Костюк К.С., Київ).

4.     Особливості планування пацієнтів з первинними та вторинними новоутвореннями головного мозку на плануючій системі TomoTherapy (Одарченко С.П., Гуменюк М.Б., Гуменюк К.В., Зінвалюк О.В., Синчук Д.С., Кіровоград).

5.     Прогностические возможности сфингомиелиназы в химиолучевом лечении больных НМРЛ (Белозор Н.В., Старенький В.П., Митряева Н.А., Харьков).

6.     Опыт применения ПЭТ-КТ всего тела в выявлении неустановленной первичной опухоли (Субботин А.С., Афанасьева Н.Г., Челябинск, Россия).

7.     Досвід радіохіміотерапії місцеворозповсюдженого раку ороларингеальної ділянки (Тешнер С.М., Старенький В.П., Сухіна О.М., Свинаренко А.В., Артюх С.В., Харків).

8.     Роль томотерапии в лечении рака молочной железы (Одарченко С.П., Серьогіна Н.М., Синчук Д.С., Гуменюк Н.Б., Гуменюк К.В., Кіровоград).

11.45-12.15       Кава-брейк

9.     Роль кортизолу у розвитку гематологічних та імунних ускладнень променевого лікування у хворих на рак тіла матки (Прохач Н.Е., Cорочан П.П., Громакова І.А., Кузьменко О.В., Харченко Ю.В., Харків).

10.  Частота и выраженность ранних и поздних лучевых повреждений при послеоперационном лечении рака гениталий (Нестеренко А.С., Сухина Е.Н., Свинаренко А.В., Старенький В.П., Грищенко Т.П., Грановська А.И., Харьков).

11.  Застосування методики IMRT при краніоспінальному опроміненні пухлин головного та спинного мозку (Удатова Т.В., Курило Г.О., Підлубна Т.Г., Ботвиновськи Б.О., Київ)

12.  Магнітно-резонансно-томографічні дослідження плаценти у жінок, які перенесли органозберігальне лікування з приводу пограничних пухлин і ранньої онкологічної патології яєчників (Єгоров О.О., Харків).

13.  Променеві реакції при радіотерапії хворих з пухлинами орофарингеальної зони (Іванкова В.С., Столярова О.Ю., Скоморохова Т.В., Пильнов В.А., Київ).

14.  Досвід застосування месалазину при лікуванні променевих ушкоджень кишечника у хворих з анеміями (Севастьянова В.С., Харків).

15.  Лучевые повреждения при онкогинекологических раках (Свинаренко А.В., Харьков).

Обговорення доповідей. Дискусія.

14.30–15..30 — Ухвалення резолюції конференції. Закриття конференції

1 липня

10.00-12.30         Семінар для медичних фізиків (зал № 2)

10.00–11.00         Image gaited radiotherapy (IGRT) – clinical experience in Latvian Oncology Center (Практическое занятие на тему: Лучевая терапія, с визуальным контролем — клиническое применение в онкологическом центре Латвии, Varian Medical Systems (США) – Practical training, Santa Maksimova).

11.00–11.30         Кава-брейк.

11.30–12.30        Практические занятия

Формат: ответы и вопросы по системе Эклипс