АРЯЄВ Микола Леонідович

5390

Народився 26.11.1950 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 6.11.2003 р. за спеціальністю “педіатрія”, доктор медичних наук (1985 р.), професор (1986 р.), завідувач кафедри педіатрії №1 Одеського національного медичного університету (з 1985 р.).


Висококваліфікований фахівець і викладач, один з провідних учених в галузі педіатрії. Зробив суттєвий внесок у розробку і впровадження нових технологій у перинатології та неонатології у тому числі що стосується попередження трансмісії ВІЛ від матері до дитини, профілактики та терапії гемолітичної хвороби, уражень ЦНС, і хронічних розладів живлення плода та новонародженого. Автор учбових програм МОЗ України з перинатології і неонатології та перших в Україні підручників “Перинатологія” (2000 р.), “Неонатологія” (2003 р.).

Його праці з вивчення молекулярно-біохімічних механізмів мембранопатологічних процесів в пульмонології дитячого віку є основоположними у педіатричної клінічної мембранології та фармакології метаболічних і мембранопротекторних препаратів.

Результати першорядного значення досягнуті у галузі біопсихосоціальної педіатрії. Виконання програм та проектів з міжнародною участю сприяло розробці національної стратегії попередження синдрому раптової смерті у дітей, концепції протидії жорстокому поводженню з дитиною, регіональної моделі первинної медико-санітарної допомоги дітям. Автор учбової програми з біоетики МОЗ України та першого в Україні підручника “Біоетика”.

Автор понад 500 наукових праць, у тому числі 15 підручників, 22 навчальних посібників, 24 монографій.

Аряєв М. підготував 2 доктора медичних наук та 27 кандидатів медичних наук .

Є Головою консультативно-експертної комісії «Неонатологія» Державного експертного центру МОЗ України; членом правління Української асоціації неонатологів; Головою Одеської асоціації педіатрів та неонатологів; членом спеціалізованої вченої ради при Одеському національному медичному університеті; членом науково-методичної підкомісії «Педіатрія» сектору вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України; членом мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Педіатрія». Також є членом редакційних рад та колегій ряду медичних наукових журналів: «Одеський медичний журнал», науково-практичний журнал “Сучасна педіатрія”, «Здоров`я дитини», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».

Нагороджений Премією Уряду України та Інституту відкритого суспільства США за програмою «Вчені та викладачі (соросовський професор)»; Золотою медаллю Польської академії медицини (Польща); Золотою медаллю Міжнародної академії А. Швейцера (Польща); Олімпійською медаллю Гіппократа (Греція).


Службова адреса: 65000, м. Одеса, вул. Академіка Воробйова 3.