БАСАНЕЦЬ Анжела Володимирівна

5360

Народилася 21.09.1968 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обрана 31.05.2017 р. за спеціальністю «професійні та екологічно обумовлені захворювання», доктор медичних наук (2007 р.), професор (2010 р.), головний науковий співробітник ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» (з 2021 р.).


Один із провідних учених в галузі медицини праці і, зокрема, професійної патології. Основні напрями наукової діяльності:

  • дослідження патогенезу та клініки професійних захворювань алергічного генезу у працівників сільського господарства та промисловості. Нею вперше описано Синдром токсичної дії органічного пилу у працівників кормовиробництва;

  • визначення ролі спадкової схильності у розвитку професійних та екологічно-обумовлених захворювань. Під керівництвом А.В. Басанець було створено єдину в Україні лабораторію молекулярно-генетичних досліджень в професійній патології та проведено цикл унікальних робіт з визначення спадкової схильності до пневмоконіозу, азбестозу, ХОЗЛ професійної етіології та професійно обумовлених захворювань системи кровообігу;

  • вивчення впливу азбесту на розвиток патології бронхолегеневої системи у працюючих азбоцементного виробництва. Результати наукового дослідження були покладені в основу ратифікації конвенцій Міжнародної організації праці щодо заборони використання азбесту в Україні;

  • візуалізаційна та функціональна діагностика інтерстиційних захворювань легень від впливу професійних та екологічних чинників. Під керівництвом А.В. Басанець розроблено та затверджено критерії візуалізаційної діагностики пневмоконіозів на основі КТВР;

  • удосконалення підходів до діагностики та профілактики захворювань опорно-рухового апарату професійної етіології на основі вивчення особливостей патогенезу;

  • діагностика та профілактика захворювань системи органів дихання, викликаних експозицією хімічних речовин на території воєнних дій у військових та цивільного населення.

Автор 190 наукових праць, 6 монографій. Підготувала 6 кандидатів медичних наук.

Є головою правління ГО “Всеукраїнська асоціація науковців і лікарів з професійної патології та гігієни праці”, членом ГО “Асоціація токсикологів України”, членом ГО “Українська асоціація громадського здоров’я”, членом European Respiratory Society, членом European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, членом експертної групи МОЗ з напряму «Гігієна праці, професійна патологія». Членом експертної групи МОН з оцінювання ефективності діяльності наукових установ медичного профілю.

Басанець А. нагороджена грамотою Священного Синоду (2006 р.), Орденом Української православної церкви Святої великомучениці Варвари I ступеню (2012 р.). Має нагороду Асамблеї охорони навколишнього середовища, професійного та громадського здоров’я Американського Торакального Товариства “На честь вийняткової роботи в лікуванні та реабілітації пацієнтів з професійними захворюваннями в Україні” (2022 р.).