БЕЗРУКОВ Владислав Вікторович

4687

(25.02.1940-16.09.2023 рр.), академік Національної  академії медичних наук України, обраний 28.12.2011 р. за спеціальністю “вікова фізіологія, геронтологія”, доктор медичних наук (1983), професор (1998), Заслужений діяч науки і техніки України (1998), лауреат премії ім. М.Д. Стражеска НАН України (2000), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003), директор ДУ «Інститут геронтології ім. академіка Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» (з 1988), завідувач лабораторії соціальної геронтології (1989-2004), завідувач лабораторії фізіології цього ж інституту  (з 1999 р.).


Основні напрями науково-дослідної роботи: фізіологія старіння (вивчення змін в нейрогуморальній регуляції кровообігу, систем антиоксидантного захисту та оксиду азоту, ендотеліальної дисфункції, гіпоталамічних механізмів старіння організму, вікових особливостей гіпоталамічної регуляції вегетативних та ендокринних функцій, ролі гіпоталамічних порушень в розвитку віково-залежної патології, гіпоталамічних впливів на тривалість життя, нових підходів до подовження життя в експерименті) та соціальна геронтологія (вивчення феномену довголіття, прискореного старіння населення України, соціально-гігієнічних факторів ризику розвитку віково-залежних захворювань, оцінка стану здоров’я та потреб у різних видах медико-соціальної допомоги людям похилого віку).

Автор понад 600 наукових праць, в тому числі 24 монографій та посібників, 4 авторських свідоцтв. Підготував 4 докторів та 13 кандидатів наук.

B.B. Безруков – президент наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України, член рад Міжнародної та Європейської асоціацій геронтологів і геріатрів, почесний член наукових товариств геронтології та геріатрії Росії та Румунії, голова спеціалізованої вченої ради при Інституті геронтології НАМН України, радник ВООЗ і ООН, головний редактор журналу “Проблемы старения и долголетия”, член редакційних рад низки вітчизняних та зарубіжних журналів.

Нагороджений: орденами Ярослава Мудрого V ст., “Кадетська слава” I ст., “За добросердечие и жертвенность”, відзнакою НАН України “За наукові досягнення”, Почесними грамотами МОЗ та НАМН України, двома відзнаками Комітету ВР з питань охорони здоров`я “За охорону здоров`я нації”, Почесною грамотою та Знаком Пошани Київського міського голови, Знаком пошани Подільського району у місті Києві, Знаком Пошани Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я, медалями “За служение Родине с детства”, “Ветеран праці”, “В пам’ять 1500-ліття Києва” та іншими ювілейними нагородами.

Основні наукові праці: “Aging of the Central Nervous System” (1979); “Кровообращение и старение” (1984); “Services for the Elderly in Former USSR” (1994); “The Aging Cardiovascular System: Physiology and Pathology” (1996); “Здоровье пожилых в Украине” (2002); “Гериатрическая помощь населению Украины: состояние проблемы и концепция развития” (2004); “Фундаментальні механізми дії оксиду азоту на серцево-судинну систему  як основи патогенетичного лікування її захворювань”(2004); “Фармако-епідеміологічні  дослідження в геріатрїї” (2004); “Longevidad centenaria en Europa” (2005), “Передчасна смертність в Україні: чинники формування і шляхи подолання” (2007), “Комплексная оценка влияния социальных и экологических факторов на состояние здоровья человека” (2008), “Роль эмоциогенных зон гипоталамуса в геронтогенезе” (2008), “Искусственная атмосфера и продление жизни: реалии и перспективы” (2009), “Тривалість життя щурів з різною стійкістю до гіпоксії” (2010), “NUMT (“New mighty”) hypothesis of longevity” (2010); “Effects of relic microorganism B. sp. On development, gaseous exchange, spontaneous motor activity, stress resistance and survival of Drosophila melanogaster” (2011); “Вікові аспекти взаємодії, фармакокінетики та фармакодинаміки ліків” (2012); “У пошуках омолодження і подовження життя” (2013); “Genome-wide linkage analysis for human longevity: Genetics of Healthy Ageing Study” (2013); “The cooccurrence of mtDNA mutations on different oxidative phosphorylation subunits, not detected by haplogroup analysis, affects human longevity and is population specific” (2014); “Мультиморбидность как проблема старения” (2014); “Реформирование медицины. Украина в мировом и европейском контексте” (2015); “Оптимизация медикаментозной терапии в гериатрической клинике” (2015); “Влияние сочетанной эмоционально- когнитивной стимуляции на состояние эмоциональной сферы старых крыс” (2016); “Возрастные особенности иммунных реакций при развитии хронического болевого синдрома у животных” (2016); “Metabolism Ameliorating Remodeling Induced by Atmosphere” (2017); “Medico-biological, national-ethnic and social aspects of longevity” (2017).