БРАТУСЬ Василь Дмитрович

1126

( 26.12.1916 р.-11.10.2008 р.), член-кореспондент Академії медичних наук України , обраний 05.04.1993 р. за спеціальністю хірургія, член-кореспондент НАН України (І974 р.),  доктор медичних наук (1962 р.), професор (1963 р.), лауреат  премії  ім. 0.0. Богомольця НАН України (1968 р.), лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України  (1989р.), Заслужений діяч науки  (І988 р.), професор кафедри факультетської хірургії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.


Відомий вчений- хірург і організатор медичної науки  та охорони здоров'я. Основні напрями наукової діяльності – хірургічні захворювання шлунково-кишкового тракту; історія розвитку медичної науки, вищої освіти та охорони здоров'я в Україні.

Автор 458 наукових праць, в тому числі 12 монографій, 15 праць опубліковані в зарубіжних виданнях, 8 авторських свідоцтв. Підготував 4 докторів та 14 кандидатів медичних наук.

Член Правління міжнародного товариства хірургів. З 1974 року заступник голови Правління Республікансьвого наукового товариства хірургів, член редколегії журналу "Клиническая хирургия". На протязі 30 років працював на громадських засадах президентом медичної секції Українського товариства дружби і культурного зв'язку з зарубіжними країнами.

Нагороджений  орденами : "Леніна", "Октябрьской революции", "Красной звезды", "Трудового Красного Знамени", "Отечественной войны" 11 ступеню, "Отечественной войны" 1 ступеню, , „Богдана Хмельницького”, „Ярослава Мудрого” V ступеню, "За заслуги" 11 ступеню та 16 медалями Радянського Союзу. 

Основні наукові праці: "Термические ожоги" (1963 р.); "Острые желудочные кровотечения" (1971р.); "Интенсивная терапия в неотложной хирургии" (1980 р.);  „На пути к антисептике и обезболиванию в хирургие»(1985 р.);"Геморрагический шок " (1989 р.); „Спогади про минуле, погляди на сучасне” (2007 р.).