Федеральне міністерство освіти та наукових досліджень Німеччини розпочало нову програму “Німецько-українські центри передових досліджень в Україні”

1955

Програма “Німецько-українські центри передових досліджень в Україні” (ЦПД), започаткована Міністерством освіти і науки України спільно з Федеральним міністерством освіти та наукових досліджень Німеччини, спрямована на залучення провідних міжнародних науковців для спільних досліджень в Україні. Фінансування надаватиметься для створення та роботи міжнародних робочих груп (“центрів передових досліджень”), які будуть очолюватися провідним міжнародним дослідником та виконуватимуть сучасні дослідження та розробки в Україні.

Передбачається, що українські партнери співпрацюватимуть з передовими німецькими вишами, дослідницькими інститутами та компаніями. Це можуть бути або абсолютно нові центри, або розширені існуючі дослідницькі структури.

Від України ініціативу супроводжуватиме Міністерство освіти і науки. Зокрема, МОН надаватиме українським партнерам проекту необхідну інформацію та доступ до додаткових ресурсів, а також підтримку щодо вирішення податкових та нормативно-правових питань.

Подавати заявки можуть провідні німецькі вищі навчальні заклади, дослідницькі установи та підприємства, зокрема малі та середні підприємства.

Заявники з Німеччини запрошуються подати ескізи проектів виключно в електронному вигляді через систему заявок «easy-Online»: https://foerderportal.bund.de/easyonline/reflink.jsf?m=IB-GUS/RUS&b=EXZELLENZKERNE_UKR&t=SKI не пізніше 15 березня 2020 року.

Супроводження конкурсу здійснює підрозділ з управління проектами Німецького центру авіації та космонавтики (DLR Projektträger).

Консультації щодо програми надає контактна особа у DLR Projektträger пан  др. Томас Рейнеке (Телефон: +49 228/38 21 14 48, Email: thomas.reineke@dlr.de).

Зацікавлені українські партнери можуть звертатися за консультацією до Експерта з дослідницької кооперації пана Еріха Бістрікера (Tel.: +38 (044) 234-72-24 / Erich.Bistriker@ukrde.com.ua).

Текст конкурсу німецькою мовою можна завантажити за посиланням: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2743.html

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПРОГРАМУ “Німецько-українські центри передових досліджень”:

Предмет підтримки

Підтримка надається для створення та роботи міжнародних робочих груп (ЦПД) під керівництвом провідного науковця, які виконують актуальні дослідження та розробки в Україні. При цьому вони повинні бути спроможними робити значний внесок в дослідження та розробки у відповідності до тематичних пріоритетів фахових програм Федерального міністерства освіти та наукових досліджень Німеччини та рамкових програм ЕС, тобто наукова спрямованість ЦПД значною мірою не обмежується.

Отримувач підтримки. У Німеччині підтримку можуть отримати провідні вищі навчальні заклади, позауніверситетські дослідницькі установи та комерційні підприємства, зокрема МСП.

Партнерами в Україні можуть бути: вищі навчальні заклади та дослідницькі установи, які законодавчо визнані як інституції, що проводять наукові дослідження або їх консорціуми, що включають комерційні підприємства з потенціалом для розвитку нових або існуючих структур та можливостями для досягнення досконалості у наукових дослідженнях та інноваціях. Але також приватні компанії, як і місцеві органи влади та регіони можуть бути партнерами консорціуму з українського боку.

Форма надання підтримки

Фінансування надається у два окремі етапи, які передбачають окреме подання заявок:

 • формування концепції ЦПД
 • Імплементація ЦПД

Етап I: формування концепції ЦПД

Тривалість: до 12 місяців

Бюджет: до 100 000 євро на один проект.

Мета: розробка комплексної, детальної та надійної концепції, включаючи бізнес-план щодо створення/модернізації ЦПД:

 1. Залучення провідного дослідника, який буде готовий створити ЦПД (обов’язкова участь під час етапу Імплементації)
 2. План підбору персоналу. Залучення молодих науковців (випускників, постдокторів) з України, які співпрацюватимуть з провідним дослідником
 3. Довгострокове бачення розвитку нового ЦПД, яке має бути актуальним для приймаючого регіону, включаючи довгострокову наукову та інноваційну стратегію на основі ґрунтовного аналізу
 4. Детальний та надійний бізнес-план щодо створення нового або модернізації існуючого ЦПД відповідно до довгострокового бачення розвитку, розробка стратегії залучення стороннього фінансування після припинення підтримки. Приймаюча українська сторона повинна надати підтвердження забезпеченості базовим дослідницьким обладнанням та необхідною інфраструктурою.

Можливий зміст концепції ЦПД:

 • Визначення інноваційного та дослідницького профілю ЦПД
 • Визначення юридичного статусу ЦПД, що забезпечує автономний, швидкий та ефективний процес прийняття рішень
 • Забезпечення детальної угоди про співпрацю для всіх партнерів, включаючи чітке регулювання прав інтелектуальної власності
 • Реалістичні підходи щодо залучення довгострокового фінансування (наприклад, підтримка на рівні регіонів, «материнських інститутів», за рахунок багатосторонніх програми підтримки та інших фінансових механізмів) та щодо вибору правової форми нового суб’єкту господарювання або аналіз переваг вибору правової форми існуючої науково-дослідної установи
 • Підходи до формування структури управління (спочатку управління німецьким партнером у співпраці з українськими партнерами в рамках періоду надання підтримки). Настійно рекомендується забезпечення конкурентних зарплат. Необхідно гарантувати культуру досконалості та меритократії.
 • Розробка штатного розкладу, який включає, принаймні, одного підтвердженого провідного науковця (лист про наміри провідного науковця щодо роботи в ЦПД, тривалість зобов’язань, наприклад, 4 роки, 60% його часу) та який містить привабливі умови праці залучення інших молодих українських науковців.
 • Створення спільних дослідницьких структур між партнерами
 • Визначення необхідних інфраструктурних потреб у вибраних сферах досліджень
 • Участь у міжнародних проектах та мережах, наприклад, з метою позиціювання щодо підтримки з боку ЕС в рамках багатосторонніх програм сприяння
 • У випадку участі малих та середніх підприємств необхідно продемонструвати їх ключову роль у становленні ЦПД

Етап IІ: Імплементація ЦПД

Тривалість: до 48 місяців

Бюджет: до 2.5 млн € (до 625,000 € на рік) на один проект

Мета: імплементація ЦПД з особливою увагою до створення стійких структур співробітництва, які забезпечать середньо- та довгострокове функціонування ЦПД.

 • Перш за все фінансуються витрати на персонал створюваного ЦПД.
 • Витрати на інфраструктуру, а також адміністративні та виробничі витрати на місці імплементації ЦПД покриватимуться відповідно до бізнес-плану
 • Міністерство освіти і науки України надає підтримку щодо державної реєстрації проектів другої фази, яка може знадобитися відповідно до законодавства України. Тому проекти повинні визначити координаторів для спілкування з МОН

BMBF контролює хід виконання проектів згідно загальних процедур та регулярно і вчасно інформує МОН про хід їх виконання.

Процедури оцінювання

Заявки на I та ІІ етапи будуть піддані незалежному оцінюванню із залученням українських експертів. Міністерство освіти і науки України надає відповідний список експертів. Перелік пропозицій з короткого списку проектів буде наданий Міністерству освіти і науки України для коментарів та рекомендацій. Остаточний перелік проектів, які будуть фінансуватися, узгоджується обома міністерствами. (Остаточне рішення щодо проектних пропозицій, які будуть фінансуватися, приймається за взаємною згодою між BMBF та МОНУ).

Для першого етапу буде обрано до десяти проектних пропозицій, яким буде запропоновано розробити концепцію ЦПД

Для ІІ етапу буде відібрано до трьох проектних пропозицій для створення ЦПД.

Передумови надання підтримки

 • німецькі університети та позауніверситетські науково-дослідні установи та малі та середні підприємства зі штаб-квартирою у Німеччині подають заявки у співпраці зі своїми українськими партнерами (див. вище)

Видатки, що фінансуються:

 • витрати на проїзд;
 • семінари та конференції;
 • витрати на персонал (принаймні одна на міжнародному рівні конкурентна посада для провідного наукового співробітника, принаймні 4 подальші посади для аспірантів, докторантів / постдокторів) експлуатаційні та адміністративні витрати в Німеччині;
 • обладнання та витратні матеріали, якщо вони не перевищують 10% від загальної вартості проекту та вважаються необхідними.