Звіт з міжнародної та міжвідомчої наукової роботи установ НАМН України в 2019 році

1106

Минулий, 2019 рік, показав сталу тенденцію до розширення участі наукових установ НАМН України у міжнародних дослідницьких програмах, в тому числі у Програмі ЄС «ГОРИЗОНТ 2020», де взяли участь чотирнадцять установ  академії, які подали на розгляд 30 наукових проектів, у складі міжнародних наукових консорціумів з вченими  Європейського Союзу.

У  2019 р., виконуючи проект – «Трансляційні дослідження в педіатрії зі створення нової Європейської додаткової Дослідницької Інфраструктури (EPTRI) – ГОРИЗОНТ 2020, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О. М. Лук’янової» провів опитування  та аналіз дослідницьких центрів та 8 фармацевтичних компаній України.

Після проведеного аналізу отриманої інформації  до Європейської  педіатричної  трансляційної інфраструктури ( ЕPTRI-UKR) приєдналися наступні установи:

  1. Державна установа ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології

    ім. О. М. Лук’янової  НАМН України», м. Київ.

  1. ДУ « Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»,

     м. Київ.

  1. Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, м. Київ.
  2. ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ.
  3. Група фармацевтичних компаній Лекхім (ВАТ «Лекхім», м. Київ.
  4. Асоціація Біобанків України, м. Харків.

Були встановлені  наукові зв’язки до співпраці, які можуть бути розширені  в майбутньому за рахунок приєднання  інших установ, зацікавлених в проведенні  педіатричних досліджень в Україні  сумісно з провідними європейськими дослідницькими  організаціями.

Також, у 2019 р.  за сприяння НАМН та МЗС України тривала плідна діяльність співробітників  ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України» та ДУ «Національного наукового центру радіаційної медицини» зі співпраці у рамках міжнародної Ініціативи Групи Семи «Глобальне Партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів  масового знищення».

Протягом 2019 року відбулися робочі зустрічі президента НАМН академіка Віталія Цимбалюка з Надзвичайними  та Повноважними Послами : Іспанії – пані Сільвієй Йозефіной Кортес Мартін ( у рамках Кіотського Протоколу); Куби – пані Натачей Діас Агілерой ( проекти співпраці з біотехнології); представниками наукових та ділових кіл Південного університету науки і технологій м. Шеньчжень, КНР.

29 липня 2019 року в Національній академії медичних наук України відбулася зустріч  українських учених  на чолі  з президентом НАМН академіком В. І. Цимбалюком та групою представників Науково-дослідного інституту інноваційних технологій Ін-Ша при  Південному університеті науки і технологій Китаю, м. Шеньчжень.

При обговоренні питань про співробітництво було підписано Протокол про співпрацю між установами НАМН України та Науково-дослідним інститутом інноваційних технологій Ін-Ша при  Південному університеті науки і технологій Китаю, м. Шеньчжень.  Від НАМН України Протокол підписав президент НАМН України академік В. І. Цимбалюк , від  китайської сторони – Засновник Президент Голів правління НДІ  «Ін-Ша» Ф. Маочинг.

На сьогодні 23 відомих іноземних  вчених  мають  честь бути іноземними членами нашої Академії. За 2019р. співробітниками установ НАМН було погоджено та виконано 77 наукових програм  і проектів   з  профільними установами закордонних країн.

Протягом року здійснювалася комунікація з відділами науково-технічного співробітництва ряду посольств в Україні (Австрії, Німеччини, Франції, США, Японії) з метою інформування  науковців установ НАМН України про можливості здобуття  стипендій, грантів, тощо.

Установи НАМН України укладали та реалізували довгострокові угоди (1 – 2 роки) щодо співробітництва в галузі медицини з профільними іноземними установами (139).

Науковцями установ НАМН  України опубліковано 567 статей (з них 77 за участі молодих учених віком до 35 років)  та  592 тези ( з них 161 за участі  молодих учених у віці до 35 років).

У рамках обміну інформацією та творчих контактів здійснювалося співробітництво  установ НАМН України із закордонними організаціями і установами , які працюють у відповідних напрямах медичної галузі, насамперед це:

* Інститут клінічної медицини Кембріджського університету для проведення   крос-когортного аналізу порівняння з даними  інших Європейських когортних  досліджень здоров’я  новонароджених  ROLO, ALSPAC, SWS, DNBC та ін.

* Медичний університет м. Сієна (Італія) – проводиться  вивчення оксидативного стресу у пацієнтів з храпом та обструктивним апное.

* Мюнхенський Центр Гельмгольца Німецького центру досліджень навколишнього середовища  та здоров’я – визначення специфічних біомаркерів у хворих на рак молочної залози.

*  Інститут мікробіології і лабораторної діагностики (Німеччина, м.ьГаутинг).

*  Колумбійський  університет (Нью-Йорк, США).

*  Австрійське товариство досліджень кісток та мінералів (м. Відень, Австрія).

* Кардіологічний центр при Університетській клініці, Німеччина, м.Фрайбург.

* Центр трансплантації серця, Німеччина, м. Берлін та інші.

За звітний період дослідниками було отримано 21 грант  (з них 3 молодими ученими віком до 35 років) від ряду закордонних установ, таких як: Національного Інституту Раку США (NCI), Європейського фонду з питань вигодовування (EAS), Європейського товариства кардіологів (ESC), Європейського товариства вивчення атеросклерозу (EAS) та ін.  на виконання наукових розробок та участі в міжнародних наукових форумах.

Провідні фахівці  установ НАМН  добре відомі в медичних колах за кордоном і наполегливо працюють, маючи на меті  інтеграцію в світову науку, в цілях  підвищення ефективності наукових досліджень за рахунок міжнародної кооперації.

В 2019 році  601 ( з них  32 у віці до 35 років) науковців НАМН  є членами понад  360 міжнародних наукових товариств, медичних професійних асоціацій, закордонних академій, радниками або експертами таких авторитетних організацій, як ВООЗ, МАГАТЕ та ін. Серед них 19 академіків, 22 чл.-кор., 138 професорів, 171 докторів наук, та 173  кандидатів наук (серед них 11 у віці до 35 років) та інших  – 78 (лікарі, лаборанти з вищою освітою, біологи, інженери) з них 18 у віці до 35 років.

З кожним роком наукове співробітництво між установами НАМН  України та відповідними установами зарубіжних країн розширюються, що дозволяє спільно вирішувати  найскладніші проблеми  розкриття етіології та патогенезу ряду тяжких захворювань  та розробляти нові як діагностичні, так і лікувально-профілактичні технології для подолання таких недуг.

У 2019 р. науковці НАМН України брали активну участь у роботі міжнародних, європейських та світового рівня  форумах, які проходили в різних країнах світу. Загальна кількість учасників  таких заходів становить 773, серед них 148  молодих учених віком до 35 років.  290 (38 з них були молоді вчені віком до 35 років) науковців брали участь  у наукових форумах: 245 – виступили з доповідями (49 з них були молоді вчені віком до 35 років), 32 – читали лекції(15 з них молоді вчені віком до 35 років), 139 – перебували з навчальною метою (35 з них були молоді вчені віком до 35 років), 53 брали участь у проведенні робочих нарад (4 з них  були молоді вчені віком до 35 років).

Щорічно більшість  установ НАМН України проводять  наукові форуми  за участю провідних вчених з різних країн світу. Співробітники наукових установ НАМН України та відповідні профільні асоціації в 2019 р. провели 96  форумів різного рівня та інші наукові заходи, у роботі яких брали участь 402 провідних вчених зарубіжних країн. 75 іноземних фахівеців виступили з лекціями для науковців установ НАМН України, 70 приймали участь у засіданні робочих нарад, 47 приймали участь у виконанні спільних наукових робіт.

Також здійснювався обмін фахівцями між установами НАМН України та рядом установ зарубіжних країн: виїздили за кордон 2 фахівці, приймали 51 іноземного фахівця. На стажування виїздили 55 представників установ НАМН України (серед них 10 молодих учених віком до 35 років). Навчалися в аспірантурі  за кордоном – 2. Для навчання в аспірантурі наукових установ НАМН України  було прийнято 6 іноземців.

Протягом 2019 р. установи НАМН України також активно співпрацювали з  Національною академією наук України,  Міністерством закордонних справ України , МОЗ України, МОН України, Національною академією аграрних наук України та ін.