ФОМІН Петро Дмитрович

1787

Народився 10.09.1939 р.,  академік Національної  академії медичних наук України, обраний 28.12.2011 р. за спеціальністю “хірургія”, академік НАН України (2015), академік АН НП України (1998), дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1994), член Російської Академії природничих наук по відділенню «Фундаментальна медицина» (2010), член європейських спільнот EuropeanSocietyofSurgery(2002) та наукового комітету міжнародної асоціації «Рак шлунку» (Internationalgastriccancerassociation, IGCA, 2009), доктор медичних наук (1984), професор (1987), Заслужений діяч науки і техніки України (1999), лауреат Державної премії України (1990, 2005), премії Кабінету Міністрів України (2015), завідувач кафедри хірургії №3 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (з 1992).


Відомий учений-хірург в Україні і поза її межами. Ним розроблені і впроваджені в практику нові методи операцій пластики стравоходу після механічних пошкоджень,  запальних процесів і пухлинних уражень  сегментами товстої та тонкої  кишок в залежності від особливостей  розгалуження мезентеріальних судин. Основні напрями наукової діяльності спрямовані на розробку на рівні світових стандартів, теоретичне обґрунтування і впровадження в клінічну практику малоінвазивних ендохірургічних і рентгенендоваскулярних технологій   та приладів для лікування шлунково-кишкових кровотеч; електрозварюювачих технології в абдомінальної хірургії; хірургічної інфекції, абдомінального сепсису;  розробку Держаних стандартів вищої медичної освіти в Україні в галузі вивчення хірургічних дисциплін відповідно міжнародних стандартів.

Автор  850 наукових праць, серед яких 22 монографії, 57 патентів України на винаходи. Підготував 8 докторів і 21 кандидата наук.

Член Правління та Президії Українського товариства хірургів, член комісії МОЗ і Міністерства освіти і науки України з розробки освітньо-кваліфікаційних характеристик та Державних стандартів  вищої медичної освіти в Україні, член Європейського товариства хірургів, член редколегії ряду наукових  медичних журналів. Член комітету з Державних премій України у галузі науки і техніки.Почесний професор Тернопільського державного медичного університету імені Я. Горбачевського (2012),Почесний доктор Киргизсько-Росийського Слов’янського університету (2017)

Нагороди: Ордена Ярослава Мудрого V, IV, ІІІ ступенів (2004, 2009, 2015 р.),Почесні грамоти Кабінету Міністрів України (2001, 2008 р.), відзнака МОЗ України “Хрест Пантелеймона Цілителя” (2009 р.).орден Миколи Пирогова іпам’ятна медаль Теодора БильротаЄвропейської академії природничих наук (2010, 2011).

Основні наукові праці: “Эндоскопический мониторинг при желудочно-кишечных кровотечениях” (2002); “Сторінки виникнення й розвитку хірургії в Україні. Хірургічні школи. Кафедри хірургії (до 165-річчя НМУ) (2005); “Руководство по клинической хирургии. Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней” (2005); “Tigecycline is efficacious in the treatment of complicated intra -abdominal infections”(2005); “Язва Дьелафуа” (2008); “Неопухолевые заболевания пищевода”(2009); «Хирургические болезни» (2017); «Очерки хирургии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки» (2017).