ФЕЩЕНКО Юрій Іванович

3569
Народився 02.05.1949 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 08.04.1997 р. за спеціальністю "пульмонологія і фтизіатрія",  доктор медичних наук (1988), професор (1990), Заслужений діяч науки і техніки України (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997), премії імені Ф.Г. Яновського Національної Академії Наук України (2000), директор ДУ "Національний інститут фтізіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України" (з 1991), повний кавалер ордена “За заслуги”, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (з 2009).

 
Відомий клініцист і педагог, один із провідних учених України в галузі фтизіатрії, пульмонології та клінічної лімфології. Основні напрями наукової діяльності: організація фтизіатричної та пульмонологічної допомоги населенню, епідеміологія і проблеми лікування хворих на туберкульоз та неспецифічні захворювання органів дихання. Дослідив епідеміологічну ситуацію з туберкульозу в Україні, розробив її прогноз, виявив причини розвитку хіміорезистентного і ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу, автор концепції реформування фтизіатричної та пульмонологічної служби України, заходів щодо запобігання хіміорезистентного туберкульозу. Розробив впроваджену наказом МОЗ України Адаптовану ДОТС-стратегію, завдяки якій за 2006–2008 рр. вдалося стабілізувати епідеміологічну ситуацію з туберкульозу в країні та знизити захворюваність і смертність від цієї недуги. Започаткував ендолімфатичну антибіотикотерапію в комплексному лікуванні хворих пульмонологічного профілю, встановив основні причини розвитку хронічного бронхіту та бронхіальної астми, розробив систему організації пульмонологічної допомоги населенню, стандарти діагностики й лікування бронхіальної астми, пневмонії, хронічного обструктивного захворювання та іншої легеневої патології, удосконалив статистичну звітність щодо хвороб органів дихання. Брав безпосередню участь у розробці всіх чинних законодавчих і нормативних актів Адміністрації Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Міністерства охорони здоров'я України, що стосуються діяльності фтизіатричної та пульмонологічної галузей медицини.
 
Автор 904 наукових праць, у тому числі 52 монографій, довідників та посібників, співавтор 33 патентів на винаходи й корисні моделі, 65 раціоналізаторських пропозицій. Засновник найвідомішої в Україні школи фтизіатрів і пульмонологів, підготував 16 докторів та 25 кандидатів наук.

Щороку під керівництвом Ю. І. Фещенка проводиться навчання 4–7 шкіл спеціалістів відповідного профілю. Напрями досліджень наукової школи з фтизіатрії та пульмонології, яку він очолює: епідеміологія туберкульозу та неспецифічних захворювань легень, організація фтизіатричної та пульмонологічної допомоги населенню, гнійно­запальні захворювання легень, лікування хвороб органів дихання. Серед представників школи фтизіатрії М. М. Кужко, який розробляє та впроваджує швидкі методи діагностики вперше діагностованого туберкульозу легень, інноваційні методи лікування туберкульозу легень у поєднанні з іншими захворюваннями; Н. А. Литвиненко, що досліджує нові короткострокові режими хіміотерапії. У галузі торакальної хірургії працюють М. С. Опанасенко, І. А. Калабуха; пульмонології – В. К. Гаврисюк, О. Я. Дзюблик, Л. О. Яшина. Значну увагу наукова школа приділяє дослідженням якості життя хворих на бронхіальну астму, розробці нової технології її відновлювальної корекції.

Головний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності “Пульмонологія та фтизіатрія” (1985 – 2017), Голова проблемної комісії МОЗ та НАМН України "Фтизіатрія і пульмонологія", член Європейської та Міжнародної асоціацій по боротьбі з туберкульозом та захворюваннями легень, член Американської торакальної асоціації, голова Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України, голова Асоціації хіміотерапевтів України, член Національної ради з питань протидії туберкульозу ВІЛ­інфекції/СНІДу, голова спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01, головний редактор "Українського пульмонологічного журналу" та "Українського хіміотерапевтичного журналу", член редколегій 9 науково-медичних журналів і 2 медичних газет.

 
Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, орденом "За заслуги" II ступеня та орденом "За заслуги" I ступеня, Грамотою Верховної ради України.
 
Основні наукові праці: “Омега-3 ПНЖК: Новий лікарський препарат Теком” (1996); “Туберкульоз позалегеневої локалізації” (1998); “Туберкульоз легень в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти” (1998); “Атлас захворювань легень” (2001); “Хронічні обструктивні захворювання легень” (2002); “Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу” (2002); “Синдром обструктивного сонного апноэ” (2003);  “Організація протитуберкульозної допомоги населенню” (2006); “Менеджмент у фтизіатрії” (2007); “Контроль за туберкульозом в умовах Адаптованої ДОТС-стратегії” (2007); “Основи клінічної фтизіатрії: керівництво для лікарів” (2007); “Хвороби респіраторної системи” (2008); “Організація лікування хворих на туберкульоз” (2009); “Пульмонологія та фтизіатрія” (2009); “Негоспітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія” (2013); “Основні засади оптимізації протитуберкульозних заходів і реформування протитуберкульозної служби в Україні” (2015); “Ефективність гінкголідів і білобалідів у покращанні фізичної активності хворих на бронхіальну астму” (2016); “Лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із розширеною резистентністю МБТ до протитуберкульозних препаратів: основні причини низьких результатів” (2016); “Спосіб відеоторакоскопічної біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації неясного генезу” (2016); “Новые принципы диагностики диссеминированных заболеваний лёгких” (2017); “Стратегічні напрямки розвитку лабораторної діагностики туберкульозу в Україні” (2017). 


Служб.: 03680, м. Київ , вул. акад. М. Амосова, 10. ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.  Яновського НАМН України". Тел.: (+380) 44 275-04-02, факс 275-21-18. Е-mail: admin@ifp.kiev.ua .