Гігієнічні аспекти впливу електронних засобів навчання на здоров’я школярів

932

Фахівцями Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України була здійснена гігієнічна оцінка зорового навантаження та функціональних зрушень в організмі дітей шкільного віку, що формуються при роботі з підручниками на електронних носіях  залежно від вікових, статевих особливостей, тривалості читання, способу подачі та об’єму інформаційного матеріалу.

Результати офтальмологічного обстеження доводять,  що читання навчальних текстів з екрану у 50% обстежених дітей призводять до зорової втоми та спазму акомодації. Доведено небезпечний вплив на серцево-судинну систему школярів, що проявляється у напруженні компенсаторних зрушення у процесах гемодинаміці, напруженням вегетативної нервової системи та переходу до стадії субкомпенсації адаптаційних механізмів школярів. Доведено, що використання електронних засобів навчання призводить до погіршення рухливості, лабільності нервових процесів та поширенню процесів гальмування у ЦНС. Доведено, що навчальна діяльність учнів статистично достовірно викликає зростання відхилення від аутогенної норми, збільшення рівня тривожності і зниження рівня працездатності дітей.

Доведено, що під час читання електронних навчальних текстів з екрану у школярів формується різко вимушена патологічна «передня» робоча поза за рахунок формування небезпечних для здоров’я учнів: збільшення кута нахилу голови вперед, збільшення кута нахилу грудної частини тулуба вперед, зменшенням відстані між оком дитини до екраном монітору тощо.

Слід зазначити, що медичними протипоказаннями до читання електронних сторінок ЕЗНП є: аномалія рефракції, некорегована міопія або некорегована гіперметропія, некорегована косоокість, епілепсія (відповідно до вимог п. 26 розділу ІІІ «Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти»).

На даний час викликає занепокоєння використання у підручниках для початкової школи, QR-кодів, що примушують учнів отримувати додаткові знання (текстові, графічні) за допомогою мобільних телефонів або планшетів, використання яких у закладах освіти заборонено. Таким чином, за результатами наукових досліджень, на підставі математико-статистичного, кореляційного, дисперсійного аналізу отриманих в натурних умовах даних щодо впливу на здоров’я учнів використання у навчальній діяльності електронних засобів навчального науково доведено їх небезпечний вплив на зорову, серцево-судинну, центральну нервової систему, опорно-руховий апарат та психоемоційну сферу учнів, що є підставою для розробки профілактичних заходів, гігієнічних вимог та рекомендації.

Слід звернути увагу на необхідність виконання закладами освіти, вчителями та батьками наступних вимог безпеки відповідно до нормативно-правового акту «Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти»:

– не дозволяється одночасна зорова робота з використанням персонального пристрою для читання електронних сторінок (текстів) двох і більше учнів незалежно від їх віку;

– не дозволяється використання  (зорова робота) в умовах штучної освітленості на робочих місцях учнів (на екрані монітору) менше 200 лк; на клавіатурі, робочому столі учня менш 400 лк; перевищувати рівень освітленості на робочому місці учня та на екрані пристрою для читання більше 600 лк;  

– не дозволяється читання дітьми на персональному пристрої для читання з розміром екрану менше 10 та більше 19 дюймів; використання планшетів дозволено лише з 7-го класу виключно для лабораторних робіт;

– не дозволяється безперервна зорова робота (читання електронних сторінок) учнями в умовах on-line та/або доступі до мережі Інтернет: для  учнів І-ІV не більше 10 хв., V класів – не більше 15 хвилин; учнів VI – XI (XIІ) класів – не більше 20 хвилин.

 

Лабораторія безпеки життєдіяльності дитячого населення

ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»