Нормативи ароматизаторів в атмосферному повітрі населених місць

950

За останні десятиліття в Україні значно зросли об’єми та номенклатура пральних, мийних, чистячих та інших синтетичних  засобів, до складу рецептури яких поряд з основними діючими інгредієнтами входять ароматизатори – хімічні органічні речовини зі специфічним виразним запахом. Окрім того, сьогодні ароматизатори широко використовуються для одоризації повітря торгових закладів та громадських приміщень та є невід’ємними компонентами парфумерних виробів, запахи від яких досить часто викликають негативну рефлекторну реакцію у людей та скарги на погіршення психоемоційного стану.

Виробнича діяльність підприємств побутової хімії викликає скарги людей на  постійні подразнюючі запахи через забруднення повітря населених місць в районі їх розміщення, які є обґрунтованими, оскільки, ароматизатори є складними хімічними композиціями, до складу яких переважно входять сполуки природного походження – терпеноїди. Ці сполуки при тривалій інгаляційній експозиції подразнюють слизові оболонки і шкіру та здатні впливати на психоемоційний стан людей та викликати алергенні прояви.

Проте, через відсутність гігієнічних нормативів терпеноїдів у повітрі населених місць, як основних складових компонентів ароматизаторів препаратів побутової хімії, в Україні було неможливо приймати відповідні адміністративно-управлінські рішення з метою поліпшення ситуації в районі розміщення підприємств побутової хімії, парфумерно-косметичних виробництв та місць їх реалізації.

В лабораторії безпеки хімічних матеріалів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» розроблені ОБРВ терпеноїдів у повітрі населених місць. Встановлено норматив на рівні 0.03 мг/м3 для терпеноїдів (альфа-пінен, лімонен, альфа-терпеніол, ліналоол, цитронеллаль, цитронеллол, цитраль, гераніол), які ввійшли до нормативного документу «Гігієнічні регламенти орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ України 14.01.2020 р. № 52, зареєстровані Міністерством юстиції України 10.02.2020 р. за  № 157/34440, який вступив в дію 25.02.2020 року