ГОНЧАРУК Євген Гнатович

1446

( 07.01.1930 р.- 19.04.2004 р.) академік Академії медичних наук України , обраний 22.03.1993 р. за спеціальністю гігієна, чл.-кор. АМН СРСР (1984 р.), академік АМН СРСР ( 1988 р.), академік РАМН ( 1993 р.), академік НАН України (1992 р.), академік АПН України (1993р.), Академік Міжнародної академії наук вищої школи (1995 р.), академік академії природничих наук загальноросійського об’єднання вчених (1995 р.), академік Польської академії медицини (1997 р.),  академік Всесвітньої академії медицини Альберта Швейцера (1999 р.), доктор медичних наук (1968 р.), професор (1969 р.), заслужений діяч науки і техніки УРСР (1990 р.), лауреат Державної премії України (1997 р.), лікар вищої категорії ,  ректор Національного медичного університету ім. 0.0. Богомольця (1984 р. – 2004р.).


Відомий вчений, засновник однієї з наукових шкіл гігієністів в Україні. Зробів значний внесок в охорону здоров’я населення та навколишнього середовища, розробивши санітарно-гігієнічні заходи з профілактики епідемій кишкових інфекцій вірусного та бактеріального походження, а також заходи профілактики гострих і хронічних отруєнь серед населення, зумовлених екзогенними хімічними речовинами ( пестицидами, важкими металами, мінеральними добривами та ін.).

Автор понад 500 наукових праць, в тому числі 45 монографій і підручників. Розробив 15 винаходів, більш ніж 200 гігієнічних нормативів і методичних документів. Створив наукову школу гігієністів. Підготував З2 докторів і 37 кандидатів наук, які працюють не лише в Україні, але й країнах СНД.

Був членом Національного Комітету радіаційного захисту населення України,  членом Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки; членом патріотичного руху “Пульс України”,   членом редакційних рад  ряду  провідних наукових журналів  України та Російських видань БМЭ, журналу “Гигиена и санитария”. Неодноразово обирався депутатом Київської міської Ради народних депутатів.

Нагороджений орденом “Знак Пошани”, “Трудового Червоного Прапора” , Орденом Святого Володимира Академії наук вищої школи України , Почесною відзнакою президента України ,  Міжнародною золотою зіркою “Merit for Medicine”,  Великою Золотою медаллю Альберта Швейцера , Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня ,  Золотою зіркою Альберта Швейцера ,  орденом за заслуги перед Вітчизною П ступеня ,  пам’ятною медаллю “10 років незалежності України” , Почесною Грамотою Верховної Ради України “За особливі заслуги перед Українським народом” .

Основні наукові праці: “Сооружения подземной фильтрации бытовых сточных вод” (1967 ); ” Очистка и обеззараживание сточных вод лечебных учреждений “(1973 ); ” Малогабаритные очистные сооружения канализации “(1974); ” Очистка питьевых и сточных вод от ядохимикатов “(1975 ); ” Гигиенические основы почвенной очистки сточных вод” (1976 ); ” Санитарная охрана почвы от загрязнения химическими веществами “(1977 );” Гигиеническое нормирование химических веществ в почве “(1986 ); ” Изучение влияния факторов окружающей среды на здоровье населения” (1989 ); “Гигиеническая диагностика радиационного фактора и его коррекция (2001) та ін..