ВІЗІР Анатолій Дмитрович

783

(31.07.1929 р.- 19.12.2002 р.) академік Академії медичних наук України, обраний 22.03.1993 р. за спеціальністю терапія, академік НАН України (1992 р.), доктор медичних наук (1967 р.), професор (1968 р.), Заслужений працівник  вищої школи (1977 р.), Людина року (1999 р.), Лауреат премії АМН України (1999 р.), завідував кафедрою пропедевтики внутрішніх хвороб (1966 р.-2002 р.), ректор Запорізького державного медичного університету (1974р.-2002 р. ).


Відомий в Україні та за її межами  вчений-терапевт фундаментальні та науково-практичні розробки якого присв'ячені  визначенню ролі нейрогуморальних механізмів у розвитку серцево-судинних захворювань, вивченню взаємозв'язку  і ативності  функціонування всіх ланок симпатико-адреналової , ренін-ангіотензин-альдостеронової та калікреїн-кінінової систем, нейропептидів і плазмових простагландинів при різних варіантах гіпертонічної хвороби, цереброішемічної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, порушень серцевого ритму, серцево-судинній і легенево-серцевій недостатності. Велика частина наукових досліджень присв'ячена клінічним випробуванням нових лікарських засобів і, перш за все, таких препаратів, які складають першу лінію серцево-судинних захворювань.

Автор більше 300 наукових праць, в т.ч. 6 монографій, 3 авторських свідоцтв і одного патенту. Заснував Запорізьку наукову  терапевтичну і кардіологічну школи, підготував 6 докторів та 24 кандидатів наук.

Був членом Президії АМНУ, членом комісії по присудженню Державних премій, членом Правління наукових товариств терапевтів та кардіологів України, членом редколегій 5 провідних медичних журналів.

Нагороджений орденами: "Жовтневої революції", "Трудового Червоного Прапору "; "Знак Пошани",  Відзнакою Президента "За заслуги" 111 та 11 ступеныв, а  також  4 медалями .

Основні наукові праці: "Ритмы сердца"(1993), "Цереброишемическая форма артериальной гипертензии как одно из проявлений атеросклероза экстракраниальных артерий"(1996), "Кардіопротекторний засіб для лікування ішемічної хвороби серця "тіотриазолін"(1996 ), "Имунная и воспалительная активация как новая концептуальная модель формирования  и прогрессирования сердечной недостаточности"(2000 ), "Фармакотерапия" (2000 ).