Інформація про об’єкти державного майна, що пропонуються для безоплатної передачі в системі НАМН України

505

На виконання вимог пункту 4  ПОРЯДКУ списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 зі змінами до безоплатної передачі пропонуються  наступні  основні засоби:

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»:

  1. Електролітний аналізатор, модель AVL 9180, 1997 року випуску/введення в експлуатацію 04.1999 р., первісна вартість – 60408,00 грн.
  2. Автолабфотометр «AUTOLAB 18» з лічильником-диференціатором, 1997 року випуску, введення в експлуатацію – квітень 1999 р., первісна вартість – 272 668,00 грн.
  3. АТС «КВАНТ», модель БСЛ-06 1985 року випуску, введення в  експлуатацію – жовтень 1985 р., первісна вартість – 224 584,00грн.

Всі   основні  засоби  з  залишковою балансовою вартістю – 0,00грн

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України»:

  1. Комп’ютерний томограф LightSpeed 16, рік випуску – 2006, введення в експлуатацію – квітень 2007 р., первісна вартість – 8 380 055,00 грн.

Залишкова  балансова  вартість – 0,00 грн.

Фізично  зношений (відпрацьований ресурс підшипника, планшайби та подачі високої напруги рентгенологічної  трубки).

ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України»:

  1. Комп’ютерний томограф LightSpeed 16, рік випуску – 2004, введення в експлуатацію – квітень2005 р., первісна вартість – 15 782 157,0 грн.

Залишкова балансова вартість – 0,00грн.

Вийшли з ладу:  високовольтний, катодний кабель, генератор, охолоджуючі кулера.

Обладнання  моральне застаріле,  фізично зношене, знято з виробництва. З грудня 2016 р. припинена  сервісна  підтримка  фірми-виробника.

Пропозиція дійсна протягом 30 робочих днів з дня оприлюднення на сайті НАМН України.