Інститут дерматології та венерології НАМН України

9496
Керівник: д.м.н., професор Яніна Францівна Кутасевич
Сайт: http://idvamnu.com.ua/
Контакти: 61057, м. Харків, вул. Чернишевського, 7/9. E-mail: idvnamnu@ukr.net
Телефон: тел./факс: (057) 725-81-37

Інститут було створено 1924 року в Харкові за ініціативою професора О.М. Федоровського. Нині Інститут очолює  – професор, доктор мед.наук Кутасевич Яніна Францівна.

Цей науковий заклад має славну історію, в його стінах в різні часи працювали такі видатні вчені як О.М. Федоровський, Л.А. Соболєв, Б.Я. Войташевський,  І.С. Попов, К.А. Каришева, О.М. Кричевський, Б.А. Задорожний, О.І. П’ятикоп, А.П. Базика, М.П. Фрішман, Г.С. Цераідіс.  Інститут є провідною установою з проблем дерматології та венерології. Він є клінічною базою Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, Державного фармакологічного центру МОЗ України. Інститут бере активну участь у діяльності медичних асоціацій, у тому числі й міжнародних. В ньому проводився виїзний семінар Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Систематично проходять республіканські наради-семінари завідувачів кафедрами шкірних та венеричних хвороб, керівників установ охорони здоров’я, науково-практичні конференції для лікарів-дерматовенерологів, урологів та лікарів-лаборантів. Інститут неодноразово виступав організатором всесоюзних та республіканських з’їздів дерматологів та венерологів.

Нині наукова діяльність інституту спрямована на вивчення проблем поширених тяжких дерматозів, а також захворювань, що передаються статевим шляхом. Проводяться фундаментальні дослідження стану мембранних систем клітин при шкірних та венеричних хворобах, медико-генетичні, медико-математичні, медико-екологічні, медико-соціальні дослідження.

Сучасна структура інституту включає в себе  12 основних підрозділів, а саме: клініку; консультативну поліклініку; відділення дерматології, інфекційних та паразитарних захворювань шкіри; відділення інфекцій, що передаються статевим шляхом; клініко-діагностична лабораторія; відділ науково-аналітичної роботи в дерматології та венерології; лабораторію патофізіології, імунології та патоморфології; лабораторію серології; лабораторію біохімії; лабораторію мікробіології, лабораторію молекулярної генетики, лабораторію алергології.

Науковцями інституту вивчаються проблеми епідеміології шкірних та венеричних хвороб; розробляються уніфіковані методи діагностики, способи лікування, реабілітації та профілактики поширених дерматозів, захворювань, що передаються статевим шляхом; здійснюється експериментальне та математичне моделювання дерматозів, їхньої захворюваності; ведеться розробка дослідних систем із діагностики та профілактики шкірних та венеричних хвороб. В результаті створені відчизняні діагностичні тест-системи на основі рекомбінантних антигенів хламідій, гонокока, блідої трепонеми; створено автоматизовані прилади для діагностики; розроблено живильне середовище для виділення та культивування уреаплазм та трихомонад.

В Інституті створено музей патогенних для людини мікроорганізмів, який одержав статус Національного надбання. Він є філією Музею патогенних для людини мікроорганізмів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України.

На базі інституту працюють проблемна комісія “Дерматологія та венерологія” Міністерства охорони здоров’я та Академії медичних наук України, спеціалізована вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Видається фаховий журнал “Дерматологія та венерологія”.