Конкурс «Краща доповідь серед молодих вчених» в рамках конференції, присвяченої 95-річчю Інституту дерматології та венерології НАМН України

790

Запрошуємо до участі молодих вчених!
21 – 22 листопада 2019 р. в м. Харкові відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи в сучасній дерматовенерології: європейський та український досвід, взаємодія науки та практики», присвячена 95-річчю ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», що його цьогоріч відзначатиме Інститут.

В рамках ювілейної конференції окремо пройде конкурс на кращу наукову доповідь серед молодих вчених.

Учасниками конкурсу можуть бути співробітники та аспіранти Інституту, а також співробітники, аспіранти та студенти профільних кафедр медичних ВУЗів та закладів післядипломної освіти в віці до 35 років включно.

Номінації:

 • «Краща доповідь серед представлених наукових робіт»
 • «Краща доповідь серед представлених оглядів»

Переможців конкурсу рекомендує комісія у складі:

 • голова чи заступник голови секції
 • члени оргкомітету конференції

Критерії відбору переможців:

 • актуальність теми доповіді;
 • новизна;
 • доля особистої участі;
 • оформлення доповіді (наочність результатів, що представляються);
 • рівень усного викладання матеріалу;
 • відповіді на питання.

Форма представлення конкурсної роботи – усна науково-практична доповідь.

Ілюстративний матеріал представляється у вигляді презентації в форматі PowerPoint.

Час для виступу – 10 хвилин.

За результатами конкурсу у кожній з номінацій будуть відібрані дві доповіді, які будуть відмічені дипломами, які переможцям конкурсу вручатимуть на закритті конференції.
Доповіді, які одержать дипломи, будуть опубліковані у вигляді статей у фаховому журналі «Дерматологія та венерологія» .

Форма заявки:

Анкета учасника
1. ПІБ
2. Рік аспірантури/посада (якщо студент – рік навчання, кафедра), структурний підрозділ, установа
3. Контактні дані (мобільний телефон, електронна пошта)
Назва доповіді: (Title якщо англ.)
Анотація: (Annotation: якщо англ.)

В назві файлу заявки вказується прізвище та перша буква імені учасника українською мовою (наприклад: Сидоренко_М.doc).

Заявка повинна містити:

 • анкету учасника
 • коротку анотацію доповіді (не більше 1 стор. разом з анкетою).

Заявку на участь необхідно представити в електронному вигляді Мангушевій Вікторії Юріївні:

E-mail: skinlikar@gmail.com
тел.: 0509244065