КОЗЯВКІН Володимир Ілліч

2764
(09.06.1947-16.12.2022 рр.) академік Національної академії медичних наук України, обраний 16.09.2021 року за спеціальністю “медична реабілітація”, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний  за спеціальністю “нейрореабілітологія” (28.12.2011 р.-16.09.2021 р.); доктор медичних наук (1996), професор (2001), Герой України (2001), Заслужений діяч науки і техніки України (1994), лауреат Державних премій України (1999, 2005), професор кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (з 1999).


Відомий науковець та дослідник, фахівець в галузі неврології та медичної реабілітації.Автор принципово нової технології лікування пацієнтівз органічними ураженнями нервової системи та хворих на дитячий церебральний параліч – системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, відомої у світі як “Метод Козявкіна”. Ця система реабілітації офіційно визнана в Україні і, завдяки своїй ефективності, здобула широкий міжнародний авторитет.Сформував Трускавецьку школу реабілітації, яка є відомою не тільки в Україні, але і в багатьох країнах світу.Під його керівництвом було реалізовано новітній підхід до тренування рухів людини та формування правильного рухового стереотипу із застосуванням костюму корекції рухів “Спіраль”, розроблена і впроваджена в практику електронна медична карта, в якій зберігається і доступна для оперативного аналізу вся інформація про стан пацієнта, а такожрозроблена програма моніторингу змін, яка відображає динаміку змін стану пацієнтів під час курсу лікування в Міжнародній клініці відновного лікування.
Автор понад 150 друкованих праць та 7 монографій.
Генеральний директор Міжнародної клініки відновного лікування(м. Трускавець), директор Інституту проблем медичної реабілітації (м. Трускавець), директор Львівського реабілітаційного центру “Еліта” (м. Львів), член Національної Ради з питань охорони здоров’я населення, член Наглядової Ради Національного фонду “Україна дітям” (м. Київ), головний спеціаліст з медичної реабілітації Міністерства охорони здоров’я України, член редколегій 8 фахових журналів, головний редактор збірника наукових праць “Соціальна педіатрія і реабілітологія” (м. Київ).
Нагороджений орденом “За заслуги” III ступеня (1997 р.), почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (1997), відзнакою Національного фонду “Україна-дітям”, орденом “Україна-дітям” (2001), орденом Ярослава Мудрого V ступеня(2006), орденом святого Георгія ІХ ступеня Міжнародного рейтингу, золотою медаллю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ, WIPO) Організації Об’єднаних Націй (ОOН), штаб-квартира Женева (Швейцарія) за винахід “Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації”.
Основні наукові праці: “Мануальна терапія в реабілітації хворих дитячим церебральним паралічем” (1992); “ Структурно-функціональні порушення церебральних та спінальних структур при дитячому церебральному паралічі та система реабілітації цих хворих” (1996).