КУРС “ОСНОВИ МІКРОХІРУРГІЧНОЇ ТЕХНІКИ”

1131

НАВЧАННЯ

З 2017 році на базі Лабораторії експериментальної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» організовано курс “Основи мікрохірургічної техніки”.

Метою курсу є оволодіння мікрохірургічною технікою, засвоєння навичок користування мікрохірургічними інструментами і операційним мікроскопом.

Програма курсу розподілена на 2 рівні складності з використанням як штучних моделей, так і експериментальних тварин та передбачає відпрацювання техніки мікрохірургічної дисекції, накладання мікросудинного і мікроневрального шва.

Проведення занять можливо для груп з 3-х осіб двічі на місяць.


Контактні особи:

Розуменко Артем Володимирович, к.мед.н. 

тел. +380681267391, dr.rozumenko@gmail.com

Тиш Ігор Іванович

тел.+380963440439, dr.tysh@gmail.com