МАЧЕРЕТ Євгенія Леонідівна

1120

(04.06.1929 р.-08.09.2011 р.), член-кореспондент Академії медичних наук України, обрана 08.04.1997 р. за спеціальністю неврологія, психіатрія,  доктор медичних наук (1971 р.), . професор (1976 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1989 р.), лауреат Державної премії України (1993 р), завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії  Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (з 1978 р.).


Наукові праці присвячені клінічній  та  експериментальній неврології, включаючи питання судинної патології центральної нервової системи, запальних захворювань, черепно-мозкової травми, захворювань периферичної нервової системи, а також дослідженню механізмів дії рефлексолазеротерапії на нервову систему. Великий цикл робіт присвячений розробці лазерних апаратів, електростимуляторів, спеціальних апаратів для електропунктури, акупунктури, акупунктурної діагностики.. Значний її внесок в розробку проблеми клінічних особливостей перебігу пухлин головного мозку в залежності від локалізації процесу та віку хворого.

Розробила експериментальну модель церебрального арахноїдита, що дозволило відпрацювати оптимальні методи його лікування і профілактики. Вперше у світовій практиці представила переконливі дані про сполучені ураження судин головного мозку, серця та кінцівок. Вивчає механізми розвитку церебральних розладів у осіб, які постраждали під час аварії на ЧАЕС та розробляє спеціальні методи по їх реабілітації.

Створила  школу сучасних методів немедикаментозної терапії, в т.ч. рефлексотерапії та лазеротерапії в клінічній практиці. Під її керівництвом проведені спеціальні дослідження по впливу лазерного випромінювання з різною довжиною хвилі на мембрану нервової клітини. Має  диплом   професора Всесвітнього Таньзцинського коледжу традиційної китайської медицини з правом викладання на Сході.

Автор більш ніж  790 опублікованих наукових праць, 18 монографій та 6 посібників. Підготувала 10 докторів та  59 кандидатів наук.

Президент Європейської асоціації з лазеротерапії, вице-президент Всесвітньої асоціації з акупунктури, президент Української асоціації з акупунктури і лазеротерапії, , член президії Вченої Ради МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст з рефлексотерапії МОЗ України, член редколегій багатьох медичних журналів.

Основні наукові праці: "Руководство по рефлексотерапии" (1989 р.); "Клініко-фармакотерапія неврологічних і нейрохірургічних захворювань" (1993 р.); "Основы электро- и акупунктуры" (1993 р.); "Справочник врача-невропатолога поликлиники" (1995 р.); "Практична неврологія" (1997 р.); "Радіаційна енцефалопатія та нетрадиційні методи її лікування" (2000 р.); "Електродіагностика та лікування в рефлексотерапії" (2001 р.); "Нервові хвороби" (2001 р., 2002 р.); "Нове у лікуванні невропатії лицевго нерва" (2005 р.); "Атеросклеротична дисциркуляторна енцефалопатія" (2005 р.); ”Сучасний погляд на проблему черепно-мозкової травми та її віддалені наслідки”(2005 р.); ”Основи традиційної китайської медицини  в рефлексо-терапії”(2005 р.); „Патогенез, методи, дослідження та лікування больових синдромів”(2006 р.); „Остеохондроз поперекового відділу хребта, ускладнений грижами дисків”(2006 р.).