Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології НАМН України

18583
Керівник: академік НАМН України, д.м.н., проф. Димитрій Анатолійович Базика
Сайт: http://www.nrcrm.gov.ua
Контакти: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53; пр. Перемоги, 119/121 (Святошин)
Телефон: тел./факс: (044) 483-06-37

Науковий центр радіаційної медицини, створений у зв’язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції, почав функціонувати з 1 жовтня 1986 року. Спочатку він був підпорядкований АМН СРСР i мав назву «Всесоюзний науковий центр радіаційної медицини», з 11 листопада 1991 року – переданий в систему Міністерства охорони здоров’я України з назвою «Український науковий центр радіаційної медицини». Відповідно до спільного наказу МОЗ та Академії наук України №11/10 від 17 січня 1992 року Український науковий центр радіаційної медицини був переданий у подвійне підпорядкування, а зі створенням в 1993 р. Академії медичних наук України увійшов до складу її установ. Указом Президента України  № 1039/2011 від 11 листопада 2011 року центру надано статус національного.

Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України (ННЦРМ)  є головною установою в Україні з медичних проблем Чорнобильської катастрофи, радіаційної медицини, радіобіології та з питань радіаційної гігієни, радіаційної епідеміології. Він є центром, який співпрацює з ВООЗ в мережі медичної готовності та допомоги при радіаційних аваріях.  ННЦРМ має значний науковий, кадровий та матеріально-технічний потенціал. До складу ННЦРМ входять три інститути: Інститут радіаційної гігієни та епідеміології, Інститут експериментальної радіології, Інститут клінічної радіології; а також клініка.

В штаті ННЦРМ – близько 1400 працівників, у тому числі лікарів 55 спеціальностей, з них 18 кандидатів медичних наук, 97 – вищої категорії, 37 – першої та 18 – другої категорії; 165 – науковці. Науковий потенціал ННЦРМ складають 32 докторів наук, з них 1 – дійсний член і 1 ‑ член-кореспондент АМН України та 15 професорів, 68 кандидатів наук. В ННЦРМ працює 6 заслужених лікарів України, 6 лауреатів державних премій України. Серед науковців – лауреати державних, академічних та міжнародних премій.

На базі ННЦРМ функціонують спеціалізовані ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій за фахом «радіобіологія» та  «генетика»; проблемні комісії МОЗ та НАМН України «Проблеми радіаційної медицини» та «Гематологія і трансфузіологія».

Основні напрями наукової діяльності : вивчення та оцінка радіаційних і нерадіаційних чинників Чорнобильської катастрофи, а також інших джерел іонізуючого опромінення, що можуть впливати на стан здоров’я населення; наукове обґрунтування i розробка контрзаходів  з подолання медичних наслідків Чорнобильської катастрофи; розробка та впровадження в Україні сучасних молекулярно-генетичних методів діагностики найбільш тяжких онкологічних та онкогематологічних захворювань; впровадження в Україні методів трансплантації кісткового мозку та стовбурових клітин у відділеннях ННЦРМ та на клінічній базі – Київському міському центрі трансплантації кісткового мозку; розробка методів та засобів профілактики, діагностики, лікування i реабілітації ліквідаторів,

евакуйованих дітей та дорослих, дітей, опромінених внутрішньоутробно, мешканців забруднених територій – всіх контингентів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В клініці ННЦРМ надається висококваліфікована спеціалізована консультативно-діагностична та лікувально-профілактична допомога населенню, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС. Лікувально-діагностична робота проводиться у тісному співробітництві науковців і практиків.

Клініка НЦРМ у своєму складі має госпітальну базу на 530 ліжок (9 спеціалізованих відділень для дорослого населення, 4 – для дитячого та відділення стаціонару денного перебування), а також дві поліклініки  радіаційного реєстру та консультативної допомоги: для дорослих (600 відвідувань на день) та дітей (350 відвідувань на день). В клініці функціонує 47 структурних підрозділів: 10 амбулаторно-поліклінічних, 9 клінічних лабораторій та 25 допоміжних підрозділів.

За 25 років існування в умовах стаціонару медичну допомогу отримали  138 455 пацієнтів дорослих та дітей, близько 92 % з них виписано з загальним покращенням стану здоров’я.

В поліклініці обстеження пройшли – 245 236 пацієнтів (дорослих – 177 804 та 67 432 дитини).

Впроваджено 357 нових методів діагностики та лікування. За участю лікарів опубліковано 601 роботу у вітчизняних та закордонних виданнях.

ННЦРМ проводить щорічне спостереження за станом здоров’я близько 2 тис. дітей Народицького району Житомирської обл.

Найпотужніший в Україні Київський центр трансплантації кісткового мозку працює на базі ННЦРМ з 2001 року. Підрозділи ННЦРМ надають весь комплекс лабораторно-діагностичного спроводу: типування донорів,   визначення вмісту стовбурових клітин,  молекулярно-біологічна діагностика мутацій, контроль за  станом реципієнтів і т.д. Лабораторна служба сертифікована не тільки в Україні (УкрЦСМ), але й на міжнародному, коли  в 2003 р. центр трансплантації кісткового мозку прийняли  до Європейського товариства по трансплантації кісткового мозку (ЕВМТ).

Виконано 416 трансплантацій кісткового мозку та стовбурових клітин  хворим на множинну мієлому, хворобу Ходжкіна, нефробластому, рак яєчка, гострі лейкемії та інші злоякісні захворювання.

В зв’язку з обмеженістю фінансування Київською міською державною адміністрацією потужності з трансплантації використовуються лише на 30% при тому, що потреба постраждалих на інших верств становить  понад 100 трансплантацій на рік.

ННЦРМ проводить широке наукове міжнародне співробітництво з питань, пов’язаних з впливом наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Наукові дослідження здійснюються у рамках програм ВООЗ, МАГАТЕ, Комісії Європейських Співтовариств, співпраці з науково-дослідними уста­новами США, Японії, Німеччини, Італії, Франції та інших країн.

Генеральний директор – акад. Анатолій Юхимович Романенко (1986-2000 рр., нині почесний директор), з 2000 по 2011 рр.-  чл.-кор. НАМН України Володимир Григорович Бебешко (нині радник директора), з 08.11.2011 р.- чл.-кор. НАМН України, проф. Димитрій Анатолійович Базика.