НАМН України пропонує до вашої уваги інформацію підготовлену головою Офісу реформ НАМН України І.В. Сисоєнко.

1575
закони щодо антикризових заходів у зв’язку з запобіганням поширенню коронавірусу

17 березня, Верховна Рада України прийняла 4 закони, пов’язаних з антикризовими заходами у зв’язку з запобіганням поширенню коронавірусу:

 1. Закон, яким уряду доручено у тижневий термін встановити додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19) у розмірі до 200 % заробітної плати на період здійснення заходів щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), до завершення виконання цих заходів, а також доплат окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.

Також, передбачено:

 • звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19);
 • контроль з боку Кабінету Міністрів України за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари;
 • здійснення без застосування передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» процедур проведення закупівлі товарів, робіт та послуг необхідних для цієї мети, ат також 100 % попередню оплату за такі товари, роботи та послуги.

Перелік таких товарів, робіт та послуг, порядок їх закупівлі повинен затвердити уряд.
Такі норми будуть мати тимчасовий характер.

Запроваджується:

 • адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19, а також підвищено кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, а також встановлено адміністративну відповідальність за не оприлюднення інформації про проведені відповідно до цього закону публічні закупівлі;
 • заборона на притягнення до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування на території України, у зв’язку із введенням карантинних заходів;
 • віднесення юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин;
 • можливість роботи вдома для працівників, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх згодою відпустки;
 • надання права власникам змінюватися режими роботи органів, закладів, підприємств, установ, організацій, зокрема, щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб з обов’язковим інформуванням населення про це через веб-сайти та інші комунікаційні засоби;
 • заборона на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 • продовження строків отримання та надання адміністративних та інших послуг;
 • заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на період карантину та на 30 днів після його відміни);

низка заходів, спрямована на захист прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, недопущення припинення надання житлових субсидій, реєстрації безробітних тощо.

 1. Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету, яким внесено зміни до Податкового кодексу України, зокрема:
  тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ):
 • операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я;
 • операції з постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я;
 • операції з безоплатного постачання (передачі) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були ввезені та/або поставлені на митній території України на користь структурних підрозділів з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій або закладів охорони здоров’я, які мають ліцензію на медичну практику;
 • операції з безоплатного постачання (передачі) лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були ввезені та/або поставлені (передані) на митній території України у разі здійснення перерозподілу таких лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них у встановленому законодавством порядку між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій та/або закладами охорони здоров’я, які мають ліцензію на медичну практику;
 • кінцевого споживача (пацієнта), у тому числі з метою надання необхідних медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були ввезені та/або поставлені (передані) на митній території України структурними підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій або закладами охорони здоров’я, які мають ліцензію на медичну практику.

Перелік лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, та порядок їх ввезення, постачання і цільового використання, а також розподілу (перерозподілу) між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій та/або закладами охорони здоров’я, які мають ліцензію на медичну практику, затверджуватиметься урядом.

У разі нецільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму ПДВ, що мала бути сплачена при ввезенні на митну територію України (постачанні на митній території України) таких лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, а також сплатити пеню відповідно до закону.

 1. Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, яким визначено Особу, уповноважену на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я (Закупівельна організація), утворену МОЗом та яка уповноважена здійснювати закупівлі лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг за кошти державного бюджету, а також за кошти грантів (субгрантів) для виконання програм Глобального фонду.

Закупівельна організація має право безоплатно постачати (передавати) закуплені лікарські засоби структурним підрозділам з питань охорони здоров’я місцевих держадміністрацій або закладам охорони здоров’я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Закупівельну організацію звільнено від обов’язку отримання ліцензій та дозвільних документів в сфері обігу лікарських засобів.

Порядок ввезення, постачання і цільового використання медичних товарів затверджуватиметься урядом.

Законом у виключних випадках та для виключних категорій захворювань передбачено встановлення можливості закупівлі незареєстрованих лікарських засобів за кошти державного та місцевих бюджетів. Перелік лікарських засобів, що зможуть закуповуватися та ввозитися незареєстрованими за кошти державного бюджету, або закупівлі за кошти місцевих бюджетів, буде виключним та затверджуватиметься урядом.

Також, Законом надано право МОЗ укладати договори про доступ до лікарських засобів щодо оригінальних лікарських засобів, в яких передбачатимуться умови постачання оригінального лікарського засобу (оригінального біологічного лікарського засобу) на територію України за кошти державного бюджету та/або місцевих бюджетів.

Порядок проведення переговорів щодо укладення договорів про доступ затверджуватиметься урядом.

 1. Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19), яким внесено зміни до Податкового кодексу України, зокрема:
 • не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 30 квітня 2020 року;
 • встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок з 18 березня по 30 квітня 2020 року;
 • подовжено до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про майновий стан і доходи;
 • не нараховується та не сплачується у період з 1 березня року по 30 квітня 2020 року плата за землю;
 • об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 1 березня по 30 квітня 2020 року;
 • набуття чинності гучних законів про застосування касових апаратів і програмних РРО для малого бізнесу відкладається на три місяці.

Ірина Сисоєнко
голова Офісу реформ