Науковці НАМН на симпозіумі Національних академій США

550

Звіт
1-2 листопада 2016 р. в Вашингтоні відбувся симпозіум Національних академій США, присвячений 30-річчю Чорнобильської аварії та пам’яті видатного вченого в галузі радіаційної епідеміології д-ра Гілберта Бібі. Всього було запрошено 20 доповідачів – провідних світових фахівців в галузі. Відрадно відзначити, що серед них запрошено і українські вчені –
віце-президент НАМН академік МиколаТронько,
генеральний директор ННЦРМ НАМН член-кореспондент НАМН Дмитро Базика,
д.б.н. В.Чумак,
д-р В.Шпак.

Для довідки:
Національні академії США є визнаним центром науки США. Вони включають до себе 3 академії – наук, інжинірингу та медицини.
Національна академія медицини створена в 1970 році під назвою Інституту медицини, є незалежною організацією відомих фахівців з різних областей, включаючи охорону здоров'я та медицину; природні, соціальні та поведінкові науки.
Академії служать уряду США в якості радника нації та міжнародної спільноти. За допомогою своїх внутрішніх і глобальних ініціатив академія працює для вирішення найважливіших питань в галузі охорони здоров'я, медицини та пов'язаної з ними політики і надихає позитивні дії в різних секторах.
Національна академія медицини США швидко розвивається. До академії входять 2000 членів. У 2016 р. обрано 79 нових членів. Проведення симпозіумів з провідних напрямків медицини дозволяє Академії США враховувати досвід провідних вчених та установ світу та планувати національну політику в галузі медицини.

Академік М.Тронько (на фото)  виступав модератором засідання з ефектів у населення. Всесвітньо підтверджено дані інституту щодо епідеміології та молекулярних механізмів раку щитоподібної залози у опромінених в дитинстві. Зокрема, ретельно обговорювались питання оцінки дозових показників для аналізу ризику розвитку раку щитоподібної залози для дітей, дорослих та ліквідаторів. Поряд з цим було приділено увагу дослідженням радіаційних ризиків молочної залози.

Д-р В.Чумак спільно з A. Bouville висвітлили інформацію про дозиметрію окремих груп населення, в тому числі сучасні методи реконструктивної дозиметрії, які запроваджено у спільних українсько-американських дослідженнях.

Доповідь Дмитра Базики (на фото) була присвячена віддаленим ефектам дії опромінення у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Основні наукові висновки щодо стохастичних ефектів було отримано після публікації доповіді НКДАР ООН 2008 року в спільних дослідженнях ННЦРМ та Національного інституту раку США – підвищення радіаційних ризиків лейкемії, в т.ч. – хронічної лімфоцитарної, множинної мієломи, раку щитоподібної залози у ліквідаторів. Для деяких ефектів ще не існує єдиної думки щодо радіаційного походження через високу поширеність в неопромінених популяції (кардіо- та цереброваскулярні захворювання, зміни психічного здоров'я). Плануються нові дослідження з застосуванням підходів молекулярної епідеміології.

Свідченням всесвітньої ваги досліджень українських інститутів стало цитування їх результатів щодо медичних наслідків Чорнобилю практично у всіх доповідях, зокрема:

  • F.Mettler – щодо гострої променевої хвороби,
  • A. Kesminiene – по раку щитоподібної залози у населення,
  • L.Zablotska – лейкемії у населення,
  • M.Hatch – ефектах у опромінених внутрішньо утробно,
  • M.Mabuchi – кардіоваскулярній патології,
  • президента Національної комісії радіаційного захисту США J.Boice,
  • молекулярним дослідженням – G.Thomas,
  • геномних дослідженнях – S. Channok,
  • українським дослідженням радіаційних катаракт – д-р Kleinman.

Підкреслювалася необхідність подальших досліджень, важливість їх для світової науки та людства в цілому.