Від Бюро Президії НАМН України

825

Адреса для надсилання пропозицій:
04050, вул. Герцена, 12, м. Київ
факс: (044) 4836849
В зв’язку з необхідністю обрання академіків-секретарів і членів Бюро відділень, що має відбутися на чергових Загальних зборах НАМН України, Бюро Президії НАМН України нагадує про те, що, відповідно до Статуту НАМН України, право висувати кандидатури на посади академіків-секретарів відділень належить вченим радам наукових установ, які входять до складу відповідних відділень, а також дійсним членам (академікам) і членам-кореспондентам НАМН України.

Пропозиції щодо кандидатур для обрання на посаду академіків- секретарів відділень можна надсилати на адресу Президії НАМН України листом  або факсом  до 06.12.2016 за вищезазначеними контактами.