Науковців ННЦРМ НАМН України відзначено премією Кабінету міністрів України

1206

Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій присуджується щороку до Дня науки, який відзначатиметься 19 травня, за особливі досягнення у розробленні і впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції.

У 2018 році розмір кожної Премії становить 200 тис. гривень.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій присуджено 5-ти роботам, одна з яких виконувалась за участі науковців НАМН України.

“Розробка та впровадження інноваційних медико-біофізичних технологій радіаційної безпеки персоналу, який виконує роботи з перетворення об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему”.

7 з 10-ти співавторів – співробітники ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”.

Премію КМУ присуджено 10 учасникам авторського колективу:

БАЗИЦІ 

Димитрію Анатолійовичу

генеральному директорові державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, академікові Національної академії медичних наук, докторові медичних наук, професорові

БЕБЕШКУ 

Володимиру Григоровичу

радникові генерального директора державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної 

академії медичних наук України”, 

членові-кореспондентові Національної академії медичних наук, докторові медичних наук, професорові

ГРАМОТКІНУ 

Ігорю Івановичу

генеральному директорові державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”

ЛІХТАРЬОВУ 

Іллі Ароновичу   

завідувачеві відділу дозиметрії та радіаційної гігієни Інституту радіаційної гігієни та епідеміології державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, докторові фізико-математичних наук, професорові (посмертно)

ЛОГАНОВСЬКОМУ 

Костянтину Миколайовичу

завідувачеві відділу радіаційної психоневрології Інституту клінічної радіології державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові

ЛЯШЕНКО 

Людмилі Олександрівні

заступникові генерального директора з науково-організаційної роботи та перспективного розвитку державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, кандидатові біологічних наук

НЕЧАЄВУ 

Станіславу Юрійовичу

завідувачеві лабораторії радіаційної гігієни та моніторингу відділу дозиметрії та радіаційної гігієни Інституту радіаційної гігієни та епідеміології державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, кандидатові медичних наук, старшому науковому співробітникові 

НОВІКОВУ 

Олександру Євгеновичу 

заступникові директора технічного (з безпеки) державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”

СУШКУ 

Віктору Олександровичу

першому заступникові генерального директора з наукової роботи державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові

ШИЛЕНКУ 

Віктору Миколайовичу

начальникові державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 Міністерства охорони здоров’я України”, кандидатові медичних наук


Виконавці роботи:

 • Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»,
 • Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська атомна електростанція»,
 • Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина №5 Міністерства охорони здоров’я України»,
 • Міжнародна асоціація екологічної медицини
 • Інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук


Перетворення об’єкта «Укриття» ДСП Чорнобильської АЕС (ОУ) на екологічно безпечну систему є однією з найважливіших державних програм України, а медичні та дозиметричні заходи, спрямовані на збереження здоров’я персоналу, який бере участь у цих роботах посідає чільне місце серед найактуальніших проблем сучасної клінічної радіобіології, радіаційної гігієни та радіологічного захисту.

На основі унікального накопиченого медичного, біологічного і дозиметричного досвіду було розроблено систему медичного і біофізичного контролю стану здоров’я і працездатності та радіаційного захисту персоналу, який виконує роботи з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

Основною метою медичного супроводу робіт за ОУ є забезпечення радіаційної і загальнопромислової безпеки. Складовою програми допуску та забезпечення радіаційної безпеки робіт на ОУ є біофізичний контроль— комплекс фізико-біодозиметричних заходів. Упродовж 10 жовтня 2004 — 31 червня 2017 рр. було проведено вхідний медичний і біофізичний контроль 14 468 працівникам персоналу 57 підрядних організацій високого радіаційного ризику, які залучені до виконання ПЗЗ щодо допуску до робіт на ОУ, що загалом склало 30 598 випадків різних видів медичного контролю. За програмою допуску до робіт в умовах низького радіаційного ризику на етапі вхідного контролю обстежено 2645 робітників, на етапі періодичного – 5144.

Впровадження розроблених інноваційних медико-біофізичних технологій радіаційної безпеки персоналу, який виконує роботи з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему, дозволило:

 • Цілком та повністю забезпечити радіаційну безпеку та радіологічний захист персоналу – не було жодного випадку переопромінення, як зовнішнього, так і внутрішнього. Усі отримані персоналом радіаційні дози під час виконання робіт на ОУ знаходилися у межах професійних лімітів відповідно до міжнародних та національних стандартів
 • Уникнути смертельних та нещасних випадків серед персоналу на робочому місці під час виконання робіт на ОУ
 • Уникнути судових позовів на відшкодування коштів за порушення стану здоров’я під час виконання робіт з на ОУ
 • Уникнути професійних хвороб внаслідок виконання робіт з на ОУ
 • Зберегти задовільні стан здоров’я та працездатність персоналу ОУ
 • Запобігти неадекватній, у тому числі суїцидальної, поведінці, зловживанню алкоголю та вживання наркотичних речовин у персоналу ОУ


Президія Національної академії медичних наук України щиро вітає колектив лауреатів, пишається високим визнанням ваших досягнень та бажає нових звершень !

Довідково:

Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій було започатковано в 2012 році відповідною постановою Уряду. В 2013, 2014 та 2016 роках було вручено по 5 Премій, а в 2017-му – 4, у 2018-му – також 5 премій. У 2015 році Премія не вручалася. Цьогоріч премію КМУ за розроблення і впровадження інноваційних технологій збільшено вдвічі – до 200тис гривень

Загалом на отримання Премії було подано 17 робіт. Для їх розгляду було створено 3 експертні групи за такими напрямами:

 • впровадження нових технологій для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики
 • технологічне оновлення  та розвиток агропромислового комплексу
 • освоєння нових технологій озброєння та військової техніки, виробництва матеріалів, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій.