Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська школа ендокринології»

468

 
4 – 5 червня 2015 року згідно з державним Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2015 рік (п. 135, стор. 58) ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» сумісно з Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України та Харківським національним медичним університетом МОЗ України проведена 59-та науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська школа ендокринології».
У роботі конференції взяли участь 398 осіб – представників13-ти областей України, м. Києва, гостей із Азербайджану, Грузії, Лівану.
Із привітанням до учасників конференції звернулись директор ДУ «ІПЕП ім. В.Я. Данилевського НАМН України»
проф. Ю.І. Караченцев,керівник Північно-східного наукового центру МОЗ та НАМН України акад. О.М. Біловол, (привітання зачитала професор кафедри клінічної фармакології Харківського національного медичного університету МОЗ України, д.мед.н. Л.Р. Бобронникова), проректор з наукової роботи ХНМУ проф. В.В. М’ясоєдов, директор Департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації О.В. Галацан, директор Департаменту охорони здоров’я Харківської міськради Ю.В. Сороколат. В їх виступах відзначено важливість такого формату конференцій, бо вони дають можливість лікарям щорічно впродовж двох днів прослухати лекції провідних вчених – представників різних наукових шкіл, в яких враховуються новітні досягнення науки стосовно механізмів формування та прогресування ендокринних захворювань, діагностичних та терапевтичних технологій.
Програму конференції склали 27 лекцій, з них 13 – з діабетології, 5 – з тиреоїдології, 4 – з репродуктології, 5 – з інших розділів ендокринології.
Проведено 7 клінічних розборів хворих, складних у діагностичному або в терапевтичному плані.
За матеріалами конференції видано збірник лекцій.
Учасники конференції мали можливість ознайомитись із виставкою фармацевтичних фірм та друкованою науковою продукцією співробітників ДУ ІПЕП.